Lidé

Vedení katedry

Vedoucí katedry
Zástupce vedoucího katedry pro pedagogickou činnost
Zástupce vedoucího katedry pro projekty a Centrum pro etiku / Deputy Head of Department
Zástupkyně vedoucího katedry pro religionistiku

Interní vyučující - filosofie

Vedoucí katedry
Zástupce vedoucího katedry pro pedagogickou činnost
Zástupce vedoucího katedry pro projekty a Centrum pro etiku / Deputy Head of Department
Proděkan pro zahraničí a doktorská studia
Předseda oborové rady

Interní vyučující - religionistika

Zástupkyně vedoucího katedry pro religionistiku

Vědečtí pracovníci

Zástupce vedoucího katedry pro projekty a Centrum pro etiku / Deputy Head of Department
Proděkan pro zahraničí a doktorská studia

Externí vyučující

Bývalí kolegové

Spolupracovníci Centra pro etiku