Lidé

Interní vyučující - filosofie

Vedoucí katedry
Předseda oborové rady
Vedoucí výzkumu Centrum pro etiku
Proděkan pro zahraničí a doktorská studia

Vedení katedry

Vedoucí katedry
Zástupkyně vedoucího katedry pro religionistiku
Tajemník katedry

Interní vyučující - religionistika

Zástupkyně vedoucího katedry pro religionistiku
Tajemník katedry

Vědečtí pracovníci

Marie Sklodowska-Curie Fellow

Externí vyučující

Administrativní tým

Sekretářka katedry
Asistentka projektu (Projekt CoRe)
Manažerka projektu (Projekt Self-righteousness)
Vnější vztahy KFR

Bývalí kolegové

CE Past Member
Marie Sklodowska-Curie fellow
CE Past member

Spolupracovníci Centra pro etiku