Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.

 

E-mail: kamila.pacovska@upce.cz 
Telefon: 466 036 627
Kancelář: 07 023, budova G
Web: https://upce.academia.edu/KamilaPacovsk%C3%A1https://orcid.org/0000-0003-3905-5909

Odborné zaměření
Oblasti: Etika a morální filosofie (současná anglosaská), morální psychologie, teorie jednání, filosofie emocí, platónsko-wittgensteinovská etika, etika ctností, filosofie a literatura
Témata: sebeklam, povaha zodpovědnosti, morální náhoda, filosofie lásky, moralismus, pýcha a pokora, morální ambice, perfekcionismus, lítost a pocit viny, stud, obdiv, etika slávy, filosofie moci 
Autoři: Platón, Aristotelés, David Hume, Immanuel Kant, Søren Kierkegaard, Simone Weil, Ludwig Wittgenstein, Iris Murdoch, Peter Winch

Studium
2005 – 2013 Ph.D. v oboru filosofie na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK 
1999 – 2005 Mgr. v oboru matematika – filosofie na MFF a FF UK.

Výuka a pedagogická praxe
od 2011 – asistentka (od 2013 odborná asistentka) se zaměřením na etiku a dějiny etických teorií, Katedra filosofie Univerzity Pardubice
2007/2008 – semestrální kurz na ÚFaR FF UK v rámci doktorandského studia

Členství v odborných radách

Vědecká ocenění

 • Cena pro mladší vědecké pracovníky Učené společnosti České republiky za vynikající práci v oboru filosofie a etiky (14.05.2018)
 • Cena rektora Univerzity Pardubice za přínos k rozvoji oboru filosofie na Univerzitě Pardubice (12.11.2021)

Vedení doktorandů
Současní doktorandi (hlavní školitel): Mattimai Bakor Syiem (dizertace: The Role of Shame and Guilt in the Moral Development of Children, začátek 2017), Mgr. Serhiy Kish (dizertace: The role of emotions in intractable moral conflict, začátek: 2022)
Absolventi (hlavní školitel): Vojtěch Janů, Ph.D. (dizertace: Searle's Conception of Biological Naturalism, obhájeno 29. června 2021)

Publikace

Knihy

 • Základní etické teorie (eds. O. Beran, K. Pacovská), Pavel Mervart, Červený kostelec 2022.
 • Problémy etiky I (eds. O. Beran, K. Pacovská), Pavel Mervart, Červený kostelec 2022.
 • Problémy etiky II (eds. O. Beran, K. Pacovská), Pavel Mervart, Červený kostelec 2022.
 • Wittgensteinovská etika (eds. O. Beran, K. Pacovská), Pavel Mervart, Červený kostelec 2022.
 • Vina, láska, náhoda, Nakladatelství Pavel Mervart, Červený kostelec 2018.
 • Filosofie lásky a přátelství (eds. T. Hejduk, K. Pacovská),  Nakladatelství Pavel Mervart, Červený kostelec 2016.
 • Love and Its Objects. What Can We Care For? (eds. Ch. Maurer, T. Milligan, K. Pacovská), Palgrave Macmillan 2014.

Články

 • ‘Fame goes to one’s head’: The lures of fame and the moral perils of addiction, pride and vanity", to appear in: The Philosophy of Fame and Celebrity, eds. M. Dennis and C. Robb, Bloomsbury.

 • “Being at Home in the World”, Proceedings of the 43th International Wittgenstein Symposium, Publications of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society, De Gruyter, 2024, https://doi.org/10.1515/9783111386294-016.

 • “Try to be loved & not-admired.” Lili Bart’s Moral Struggle" in S. A. Salskov, O. Beran, N. Hämäläinen (eds), Ethical Inquiries After Wittgenstein, to appear in Springer, Nordic Wittgenstein Studies, 2022. 

 • "Remorse and Self-love: Kostelnička’s Change of Heart", The Journal of Ethics 25, 2021, 467–486.

 • "Wanting to be better: On the self-defeating character of moral perfection", in: Campbell, M., Reid, L. (eds), Ethics, Society and Politics: Themes from the Philosophy of Peter Winch, Springer, Nordic Wittgenstein Studies, vol. 6, 2020, p. 167-182.
 • "Moral Character and the Significance of Action: Judging Dmitri Karamazov", Philosophical Investigations 42 (4), 2019, p. 333-349.
 • „Love and the Pitfall of Moralism“, Philosophy 93 (2), 2018, str. 231–249.
 • "Platónská tradice v současné anglosaské etice". In: Přístupy k etice III (ed. J. Jirsa et al.), Filosofia, Praha 2016, str. 219-252.
 • "Banker Bulstrode Doesn't Do Wrong Intentionally. A Study of Self-deceptive Wrongdoing". In: The Journal of Value Inquiry, 50 (1), 2016, str. 169-184.
 • "Bankéř Bulstrode a problém zodpovědnosti a sebeklamu. Odpověď na kritiku Petra Adámka." Reflexe 48, str. 149-161.
 • "Loving Villains: Virtue in Response to Wrongdoing". In: Love and Its Objects. What Can We Care For? (eds. Ch. Maurer, T. Milligan, K. Pacovská), Palgrave Macmillan 2014. 
 • "Etický význam pojmu lidství. Obrana druhismu v díle B. A. O. Williamse a C. Diamondové". In: Filosofický časopis 6/2014, str. 863-875.
 • „Bankéř Bulstrode nečiní zlo úmyslně. Případ sebeklamného provinění." In: Reflexe 44 (2013), str. 51-78. 
 • „Soumrak etiky činu". In: Nomádva 14 (2013).
 • „Morální pravidla před Wittgensteinem a po něm”. In: Filosofie dnes, II (2010), č. 2, str. 59-72.
 • „Why is it Sometimes Easier to Love Rex and Fiffi than to Love Our Adolescent Children?” (spoluautor Christian Maurer) In: S. Hales (ed.), What Philosophy Can Tell You About Your Dog. Chicago: Open Court Publishing 2008.
 • Recenze: V. Kolman (ed.), From Truth to Proof. In: Organon F, XV (2008), č. 1, str. 111-113.
 • „Kritika metaetiky v díle P. Footové a dalších ‘deskriptivistů’”. In: Studia Neoaristotelica: Časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filosofii, III (2006), č. 1, str. 62-74.

Překlady

 • odborná redakce 4 sbírek překladů, viz výše "knihy"
 • Murdoch, I., "Svrchovanost dobra nad ostatními pojmy", in: T. Hejduk, K. Pacovská (eds.), Filosofie lásky a přátelství, Nakladatelství Pavel Mervart, Červený kostelec 2016, s. 295-318.
 • Gaita, R., "Dobrota přesahující ctnost", in: T. Hejduk, K. Pacovská (eds.), Filosofie lásky a přátelství, Nakladatelství Pavel Mervart, Červený kostelec 2016, s. 319-329.
 • Weil, S., "Bojujeme za spravedlnost?", in: T. Hejduk, K. Pacovská (eds.), Filosofie lásky a přátelství, Nakladatelství Pavel Mervart, Červený kostelec 2016, s. 283-293.


Příspěvky na konferencích

 • "Home as a Place of Evil. Why Moral Psychology Shouldn’t Shun Maltreated Children.“ Conference The Ethics of Home: Patriotism, Cosmopolitanism and Alienation, University of Pardubice, 2nd June 2022.
 • "'Try to be loved & not-admired.' Lili Bart’s Moral Struggle," conference of the European Philosophical Society for the Study of Emotions, on-line, 12th June 2021.
 • "Self-love and Remorse. Kostelnička's Change of Heart," Uppsala University, Higher Seminar in the Philosophy of Language and Culture, 5th February 2021.
 • "The Irresistible Spell of a Populist Leader", workshop Partisanship and Compassion in a time of Populism, King's College London, 27-28. srpna 2019.
 • "'Love does not act by force'. Simone Weil on love and justice", Love and Justice, Pardubice, 5. září 2018.
 • "Loving Contemplation between Wonder and Judgment?", workshop Love, Forgiveness and Reconciliation, King's College London, 2. září 2016.
 • "Loving Contemplation: Wonder or Judgment?", 5th Colloquium on the Modalities of the Good, Prague, 14-16. července 2016
 • "Remorse and Self-Love" - Love and the Good, Pardubice, 25. září 2015
 • "Loving the Miserable: Murdoch and Weil on the Reality of Others" - Iris Murdoch International Conference, Kingston University, 12. září 2014; Love's Passion: Philosophical Perspectives on Love, University of Hertfordshire, 16. září 2014
 • "Dmitri Karamazov Is Not a Murderer. The Significance of Action", 4th Colloquium on the Modalities of the Good, Praha, 23. července 2014 
 • "Skutečnost neštěstí. Weil a Gaita o géniích a světicích" - Umění neštěstí, selhání a utrpení, AV ČR, 6. března 2015
 • „Beauty, Goodness and Love: Simone Weil's interpretation of the Iliad" - Art and Morality, Budapešť, 5. června 2014
 • „Ilias, neboli báseň o lásce. Interpretace Simone Weil" - kolokvium Reflexia Homéra v antické filozofii, Banská Bystrica, 22. listopadu 2013 
 • „Loving Villains" - Love and its Objects, Pardubice, 18. července 2013
 • „Problém zodpovědnosti v současné anglosaské etice“ - Svoboda rozhodování v dějinách a současnosti filosofie, Olomouc, 6. října 2011
 • „Loving Villains, Villain Loving“ - Recent Developments in the Philosophy of Love, Université de Fribourg, 30. září 2011
 • „Morální jednání jako epizoda?“ - Čas fysiky a čas etiky, Praha, 25. května 2011
 • „Pravidla v morálním jednání” - Hradecké filosofické dny, Hradec Králové, 23. září 2010
 • „Remorse and the Voluntary” - 2nd Colloquium on the Modalities of the Good, Praha, 4. srpna 2010
 • „Banker Bulstrode: a Study of Permeating Evil” - Colloquium on the Modalities of the Good, Praha, 6. srpna 2009
 • „Banker Bulstrode: Study of a Wrongdoing” - Philosophy and Literature Graduate Conference, University of Warwick, 26. května 2009
 • „Impartiality and Love in Ethics” - Philosopher’s Rally, Varšavská univerzita, 11.- 13. května 2007
 • „Structuralism in the Philosophy of Mathematics” - 15th Annual Conference of Doctoral Students, Univerzita Karlova v Praze, 6. června 2006
 • „Osobní identita a její role v morálním hodnocení” - Konference Sdružení učitelů filosofie na teologických fakultách ČR a SR, České Budějovice, 27. - 29. srpna 2006

Zvané přednášky

 • „Humility for Success and Failure“, The Ethics and Society Research Groups Joint Session (University of Vienna), 22. dubna 2024.
 • „Sláva stoupá do hlavy” Pokušení a neřesti úspěšných", Department seminar, University of J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, December 4, 2023
 • “Fame goes to one’s head”: The lures of fame and the moral perils of addiction, pride and vanity", Department Colloquium, University of Tübingen, November 22, 2023
 • "Humility and Love as Response to Wrongdoing", Conference Attitudes and reactive practices: wrongs and stigmatization, Université Rennes, October 4-6, 2023
 • “Good Act as a Surprise: Attention and Creativity in Moral Responses“, LMS seminar, University of Hradec Králové, 8 March 2023.
 • "Being at home in the world." Platonism. 43rd International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel, 8-13 August 2022.
 • "Home as a Place of Evil. Why Moral Psychology Shouldn’t Shun Maltreated Children.“ Dutch Research School of Philosophy's (OZSW) Moral Psychology Study group, Tilburg University, 24th May 2022.
 • "Simone Weil and attending to the afflicted. On Breakdowns, Misfortunes and Good Samaritans." Workshop Ethics and Emotions, ZEPP Ludwig-Maximilians University of Munich, 9th May 2022.
 • "Simone Weil, pozornost a neštěstí", Jednota filosofická, Masarykova Universita Brno, 2. května 2022. 
 • "Simone Weil and attending to the afflicted", Ethical attention: Murdoch in philosophical dialogue, on-line, University College Dublin & University of Pardubice, 4-5 February 2022.
 • "The Irresistible Spell of a Populist Leader", Think! Central European Student Conference in Analytic Philosophy, University of Bayreuth, 17-19. května 2019.
 • "Teorie lásky a past moralismu", Jednota filosofická, Olomouc, 8. 3. 2017
 • "Joy as Loving Contemplation", Conversation Joy, Love and Hatred, Yale Center for Faith and Culture, 27. –28. května 2016. 
 • "Remorse and Self-Love", Université Fribourg, 20. 10. 2015
 • "Dmitri Karamazov Is Not a Murderer. The Significance of Action", Welsh Philosophical Society, Gregynog Hall, 2. května 2015
 • „Ilias, neboli báseň o lásce. Interpretace Simone Weil" - kolokvium Reflexia Homéra v antické filozofii, Banská Bystrica, 22. listopadu 2013
 • "Wrongdoing Without Intention: Self-deceptive Action", University of Hertfordshire, 27. 2. 2014
 • "Loving villains", University of Hertfordshire, 27. 2. 2014
 • "Wrongdoing Without Intention: Self-deceptive Action", University of Leeds, 17. 2. 2014


Granty a stipendia

2024-2028 - Combatting self-righteousness - a vice of the digital age (Morální povýšenost - neřest digitálního věku a její potírání), ERC CZ grant č. LL2308 (MŠMT) - členka týmu (od července 2024)
2024, 02-06 - AKTION, AÖCZ-Habilitatonsstpendium, pětiměsíční stipendium na katedře filosofie, Central European University, OeAD – Austria´s Agency for Educaton and Internationalisaton, Federal Ministry of Educaton, Science and Research (BMBWF)
2023-2028 - Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti (CoRe), grant č CZ.02.01.01/00/22_008/0004595 of the Operational Programme Johannes Amos Comenius) - Hlavní řešitelka za týmu UPa
2022-2023 - ECEGADMAT, Grant č. 22-15446S GA ČR, členka řešitelského týmu
2016 - 2022 - Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka (grant OP VVV, č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000425) - hlavní řešitelka/zástupkyně vedoucího výzkumu
2013 – 2016 – Filosofické koncepce lásky a přátelství v současné a starořecké filosofii. Grant č. 13-14510S GA ČR, členka řešitelského týmu
září 2012 – Aktion, měsíční stipendium na Universität Wien
2012 – 2014 – Idea univerzity (grant OP VK, Reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0270) - lektorka
2008 – 2009 Anglo-Czech Educational Fund, roční stipendijní pobyt na University of Edinburgh
2006 – Erasmus, tříměsíční pobyt na University of Glasgow
2006 – 2007 Doktorandské centrum pro logické základy sémantiky a reprezentaci znalostí, členka centra

Organizace konferencí a workshopů

 • Workshop Disagreement, (in) tolerance and political discourse, Univerzita Pardubice, 12-14. září (s Matejem Cíbikem).
 • Workshop Love, Forgiveness and Reconciliation, King's College London, 2. září 2016 (s Tony Milliganem).
 • Conference: Love and the Good, Zámek Pardubice, 24-26. září 2015 (s Tomášem Hejdukem a Tony Milliganem)
 • Symposium II: Ethical Values and Emotions. Central and Eastern European Ethical Network, Univerzita Palackého, Olomouc, 28-30. května 2015 (s Martinem Cajthamlem a Vlastimilem Vohánkou)
 • Umění neštěstí, selhání a utrpení, AV ČR, 6. března 2015 (s O. Beranem)
 • Love's Passion: Philosophical Perspectives on Love, University of Hertfordshire, 15-16th September 2014 (Organized with Tony Milligan)
 • 4th Colloquium on the Modalities of the Good, Filosofický ústav AV ČR, 23.-25. července 2014 (s Marinou Barabas) 
 • Workshop Love and its Objects, Pardubice, 18-20. července 2013 (s Tomášem Hejdukem)
 • 3rd Colloquium on the Modalities of the Good, Filosofický ústav AV ČR, 1.–3. srpna 2012 (s Marinou Barabas a Christopherem Cowleym)
 • 2nd Colloquium on the Modalities of the Good, Filosofický ústav AV ČR, 4.–6. srpen 2010 (s Marinou Barabas)
 • Colloquium on the Modalities of the Good, Filosofický ústav AV ČR, 5.–7. srpen 2009 (s Marinou Barabas)

Přednášky a rozhovory pro veřejnost

 • Rozhovor s Erikem Havlíkem pro @filozofickedrobky
 • “Good Act as a Surprise: Attention and Creativity in Moral Responses“, přednáška pro spolek studentů filosofie Univerzity v Tilburgu Sapientia Ludenda, AKC Filozofického ústavu AV ČR, 11. března 2023
 • "Dobrý člověk překvapí. Pozornost a kreativita v otázce dobrého jednání", Letní filosofická škola ÚFaR, 23. září 2022
 • "Být ve světě jako doma", přednáška na Gymnáziu Holice, 27. června 2022
 • Veřejná diskuse "Jak učit etiku a proč?", Hvězdy filosofie, organizátor Jakub Jirsa, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 17. června 2022.
 • Rozhovor: Lesky a bídy současné české filosofie (Eliška Fulínová and Tomáš Koblížek with Kamila Pacovská a Ondřej Švec), Reflexe 61, 2021, 117-136.
 • „Pokušení slávy“ , Katederní seminář, 10. března 2021
 • „Univerzita Pardubice má evropský zvuk“, rozhovor Český rozhlas Pardubice, 5. března 2021, https://pardubice.rozhlas.cz/univerzita-pardubice-ma-evropsky-zvuk-ucit-...
 • „Lítost a sebeláska. Vnitřní obrat Kostelničky”, Café Universitas FILDA, 15. prosince 2020; https://www.youtube.com/watch?v=eNqw5uoy9gk
 • „Myšlení v chodu”, rozhovor Český rozhlas Vltava, 14. prosince 2019; https://vltava.rozhlas.cz/mysleni-v-chodu-o-chuzi-za-chuze-se-ctyrmi-fil...
 • „Etika ctností“, rozhovor Český rozhlas Vltava, 28. května 2019; https://vltava.rozhlas.cz/etika-ctnosti-8074259
 • „Radost, kontemplativní emoce”, Kavárna Universitas, 22. března 2016