Granty a projekty

Probíhající projekty

 

ECEGADMAT
Řešitel: doc. Ondřej Beran
Doba řešení:  1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
Grant č. 22-15446S GA ČR (Standardní grant) 

Nietzsche's First Philosophy in a New Perspective.
Řešitel: William Wood
Doba řešení:  1. 3. 2022 – 28. 2. 2025
Grant č. GA ČR 22-33981I (Postdoctoral Individual Fellowship) 

Moral Impossibility: Rethinking Choice and Conflict (MIGHT)
Řešitelka: Dr. Silvia Caprioglio Panizza
Doba řešení:  1. 1. 2022 – 31. 12. 2023
Grant č. 101026701 (MSCA-IF)

Philosophy as Cultural Self-Knowledge: R. G. Collingwood, Peter Winch and the Human Sciences (WC-Cult)
Doba řešení:  1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
Řešitel: Doc. Olli Lagerspetz
Grant č. 101026669 (MSCA-IF)

Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka
Doba řešení: 1. 12. 2016 – 31. 10. 2022
Řešitelka: Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.
Projekt č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000425 OP VVV (Podpora excelentních výzkumných týmů)

 

Ukončené projekty

 

Autonomie a alterita. Kant v dialogu.   
Doba řešení:  1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Řešitel: Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D. 
Grant č. 19-17810S GA ČR

Politická filosofie v českých zemích v 17. století
Doba řešení: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Řešitelka: Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D.
Grant č. 17-18261S GA ČR

Filosofické koncepce lásky a přátelství v současné a starořecké filosofii
Doba řešení: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2016
Řešitel: Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
Grant č. 13-14510S GA ČR

Idea univerzity
Webové stránky projektu: http://projekty.upce.cz/idea/index.html
Doba řešení: 1. 1. 2012 –31. 12. 2014 
Řešitel: PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.
Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/28.0270  OP VK

Bohrův komplementární přístup k fenoménu živého. Fenomenologická interpretace
Doba řešení: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Řešitel: Mgr. Filip Grygar, Ph.D.
Grant č. P401/12/P280 GA ČR
K Bohrovi: Niels Bohr - Vědec, filosof a občan  

Zavedení kurzu současná politická filosofie 
Doba řešení: a. r. 2010/2011
Hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
Grant Vzdělávací nadace Jana Husa, Cursus Innovati

Religionistické a filosofické vzdělávací centrum
(ve spolupráci s katedrou religionistiky)
Doba řešení: 1. 1. 2009 – 30. 6. 2011 
Řešitelka: Ing. Alena Brožková, Ph.D.
Koordinátor za katedru filosofie: Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
Web: http://projekty.upce.cz/rfc/projekt.html
Grant č. CZ.1.07/1.3.12/01.0007 OP VK, č. PO2, OP 1.3