Granty a projekty

Probíhající projekty:

Autonomie a alterita. Kant v dialogu.   
Doba řešení:  1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Řešitel: Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D. 
Grant č. 19-17810S GAČR

Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka
Doba řešení: 1. 12. 2016 – 31. 10. 2022
Řešitelka: Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.
Projekt č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000425 OP VVV (Podpora excelentních výzkumných týmů)

 

 

Ukončené projekty:

Politická filosofie v českých zemích v 17. století
Doba řešení: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Řešitelka: Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D.
Grant č. 17-18261S GA ČR

Filosofické koncepce lásky a přátelství v současné a starořecké filosofii
Doba řešení: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2016
Řešitel: Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
Grant č. 13-14510S GA ČR

Idea univerzity
Webové stránky projektu: http://projekty.upce.cz/idea/index.html
Doba řešení: 1. 1. 2012 –31. 12. 2014 
Řešitel: PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.
Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/28.0270  OP VK

Bohrův komplementární přístup k fenoménu živého. Fenomenologická interpretace
Doba řešení: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Řešitel: Mgr. Filip Grygar, Ph.D.
Grant č. P401/12/P280 GA ČR
K Bohrovi: Niels Bohr - Vědec, filosof a občan  

Zavedení kurzu současná politická filosofie 
Doba řešení: a. r. 2010/2011
Hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
Grant Vzdělávací nadace Jana Husa, Cursus Innovati

Religionistické a filosofické vzdělávací centrum
(ve spolupráci s katedrou religionistiky)
Doba řešení: 1. 1. 2009 – 30. 6. 2011 
Řešitelka: Ing. Alena Brožková, Ph.D.
Koordinátor za katedru filosofie: Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
Web: http://projekty.upce.cz/rfc/projekt.html
Grant č. CZ.1.07/1.3.12/01.0007 OP VK, č. PO2, OP 1.3