Knihovna Centra pro etiku

Přehled

Naše knihovna, primárně zaměřená na anglosaskou etiku, tvoří nedílnou součást Centra pro etiku. Obsahuje okolo 9000 různých titulů a nachází se v prvním patře budovy G v kampusu pardubické univerzity.

Většina knihovního fondu se věnuje těmto tématům: morální filosofie, politická filosofie, aplikovaná etika a antická etika. Zvláštní pozornost je věnována tématům jako spravedlnost, práva, láska, emoce, trest, odpuštění, pojetí zla, duševní choroba, naděje, svobodná vůle a konsekvencialismus.

Knihovna také odebírá nejdůležitější etické časopisy jako Ethics, Journal of Ethics, Journal of Moral Philosophy, Ethical Theory and Moral Practice, Philosophy and Literature, Journal of Value Inquiry, The Journal of Philosophy, European Journal of Political Theory nebo Philosophical Investigations.

Ačkoli hlavním zájmem knihovny je praktická filosofie, jsou zde zastoupeny i další filosofické disciplíny, zejména filosofie náboženství, filosofická psychologie, filosofie jazyka, filosofie mysli, filosofie vědy či filosofická antropologie.

Většina knih je v angličtině, ale nachází se zde i knihy v češtině.

Knihy jsou evidovány v elektronickém seznamu knihovny Univerzity Pardubice.

Informace o výpůjčce:

Knihy si může vypůjčit každý, kdo má průkaz do knihovny Univerzity Pardubice.

 

OTEVÍRACÍ DOBA   

po: 10.00–12.00
út: 10.00–12.00
st: 13.30–15.30
čt: 12.00–14.00
pá: 12.30–14.30

Mimo otevírací dobu knihovny CE nechte prosím vrácené knihy v biblioboxu u hlavní budovy Univerzitní knihovny.

 

Kontakt:

Monika Melzerova
email: monika.melzerova@student.upce.cz

Artashes Boyajian
email: artashes.boyajian@student.upce.cz