Přednáškový cyklus k dějinám náboženství

 

Přednáškový cyklus k dějinám náboženství

 

Katedra filosofie a religionistiky Pardubice pořádá již tradiční přednáškový cyklus k dějinám náboženství, který má formu pravidelných přednášek následovaných diskuzí.

 

Pravidelnými přednášejícími jsou zpravidla kolegové z naší katedry a hosté z jiných vědeckých pracovišť. Cílem tohoto přednáškového cyklu je seznámit posluchače s náboženskými systémy minulosti i se současným náboženským životem a současnou alternativní spiritualitou.

 

Přednášky jsou otevřeny nejen pro studenty a kolegy z jiných pracovišť, nýbrž i pro odbornou veřejnost. Přednášky zpravidla probíhají hybridní formou – ti, kteří se nemohou osobně zúčastnit, se mohou připojit online přes MS Teams

 

Zimní semestr 2022/2023

 

Katedra filosofie a religionistiky Pardubice Vás srdečně zve na pokračování přednáškového cyklu k dějinám náboženství. 

 

Zimní semestr akademického roku 2022/2023 se zabývá zaniklými náboženskými systémy a náboženskou situací ve světě před vystoupením religionistiky jako vědy o náboženství. Náboženské systémy jsou zvoleny tak, aby posluchači měli v průběhu semináře možnost seznámit nejen s interními vyučujícími pracoviště a jeho externími dlouhodobými spolupracovníky, ale rovněž s dalšími zástupci české religionistické obce a se spektrem metodologických a interpretativních přístupů ke studiu náboženských tradic. 

 

 

Kdy: středy od 16:00 do 17:30 

Kde: místnost EA-11026 

Online: MS Teams 

 

 

 

Program starších přednáškových cyklů k dějinám náboženství naleznete v příloze níže.