Přednáškový cyklus k dějinám náboženství

 

Přednáškový cyklus k dějinám náboženství

 

Katedra filosofie a religionistiky Pardubice pořádá již tradiční přednáškový cyklus k dějinám náboženství, který má formu pravidelných přednášek následovaných diskuzí.

 

Pravidelnými přednášejícími jsou zpravidla kolegové z naší katedry a hosté z jiných vědeckých pracovišť. Cílem tohoto přednáškového cyklu je seznámit posluchače se zaniklými náboženskými systémy a náboženskou situací ve světě před vystoupením religionistiky jako vědy o náboženství. 

 

Přednášky jsou otevřeny nejen pro studenty a kolegy z jiných pracovišť, nýbrž i pro odbornou veřejnost. Přednášky zpravidla probíhají hybridní formou – ti, kteří se nemohou osobně zúčastnit, se mohou připojit online přes MS Teams. 

 

Letní semestr 2023/2024

 

Tématem letního semestru jsou náboženské systémy a fenomény současného světa.

 

Kdy: vždy ve STŘEDU od 16:00 do 17:30 

Kde: místnost EA-13022, budova EA, Univerzita Pardubice 

Online: Ms Teams

 

Program starších přednáškových cyklů k dějinám náboženství naleznete v příloze níže.