Studentský religionistický spolek Ajin

 

 

 

Studentský religionistický spolek Ajin byl založen v dubnu 2022 z iniciativy studentů religionistiky. Spolek působí při Katedře filosofie a religionistiky Pardubice a je otevřen všem bakalářským studentům religionistiky (i v případě dvouoboru). 

 

Poslání a cíle spolku 

Studentský religionistický spolek Ajin si klade za cíl:  

a) sdružit studenty bakalářského stupně studia religionistiky (i v případě dvouoboru), 

b) vytvořit přátelské a tvůrčí prostředí pro studenty religionistiky,

c) spoluorganizovat a organizovat akce (nejen) pro studenty religionistiky,

d) vytvořit nápomocné prostředí pro studenty (nejen) prvních ročníků.

 

Členství ve spolku 

Členství v studentském religionistickém spolku Ajin je dobrovolné a bezplatné. 

Členem se může stát každý student bakalářského stupně studia religionistiky, a to zasláním e-mailu na adresu ajin.kfr@seznam.cz, ve kterém uvede: jméno, příjmení, obor a větu Souhlasím se členstvím.

 

Předsednictvo spolku: 

Předseda Josef Kubec 
Místopředsedové 

 Barbora Semanová

Denisa Hypšmanová

 

Kontaktní údaje: 

E-mail: ajin.kfr@seznam.cz