Publikace

2023

Čtení na léto — nejnovější publikace pardubické religionistiky

2021

Zde se zobrazí knihy publikované v roce 2021.

2020

Zde se zobrazí knihy publikované v roce 2020.

 

 

 

 

Knižní publikace (monografie, sbírky) vydané členy Katedry filosofie a religionistiky (v abecedním pořadí). Pro článkové publikace viz osobní stránky jednotlivých členů katedry.

Publikace členů Centra pro etiku viz zde.

 

Ondřej Beran

(výběr z posledních 5 let)

Autorské monografie

Editorské monografie

Překladové monografie

Matej Cíbik

Autorské monografie

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorské monografie

Antony Fredriksson

Autorské monografie

 

Filip Grygar

Autorské monografie
Kniha je první komplexní publikací v češtině o nositeli Nobelovy ceny Nielsi Bohrovi, osobnosti, která ve 20. století vedle Alberta Einsteina snad nejvíce proměnila tvářnost nejenom fyziky, ale i dalších přírodních věd a lidského myšlení vůbec.  Vzhledem k bohrovskému vakuu u nás si mohl autor dovolit vycházet z rozmanité škály témat a sledovat jeho dílo protínající několik rozličných oborů. Věnuje se jak Bohrově životní a vědecké dráze, tak i jeho komplementárnímu způsobu myšlení a originálnímu přístupu k různým otázkám vědy. Kromě toho je pro české čtenáře kniha doplněna šesti překlady Bohrových článků týkajících se nového porozumění fenoménu života v oblasti biologie. Niels Bohr je zde představen jako mimořádně všestranný myslitel, jenž se vymyká učebnicovým klišé o tom, jak funguje věda nebo v čem spočívá její „vědeckost“. Tento výjimečný člověk, který založil Fyzikální ústav v Kodani – Mekku kvantové teorie, v sobě spojoval zaníceného filosofa-vědce, zajímajícího se o další obory a krásnou literaturu, a navíc filantropa, jenž zajistil práci v ústavu mnoha židovským vědcům a později se spolupodílel na záchraně tisíců židovských uprchlíků z okupovaného Dánska před transportem do koncentračních táborů.  Kniha získala cenu Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových za původní vědeckou a odbornou literaturu v ČR za rok 2014 v oblasti věd o neživé přírodě.

webová stránka: Niels Bohr - vědec, filosof a občan

Tomáš Hejduk

Autorské monografie

publikace Nepolitická politika v díle Ladislava Hejdánka

Editorské monografie

Překlady

 

Petr Horák

(Výběr publikací)

 

Kamila Pacovská

Autorské monografie

Editorské monografie

 

Aleš Prázný

Autorské monografie

Editorské monografie

 

Jan Rokyta

Autorské monografie

Editorské monografie

 

Ondřej Sikora

Autorské monografie

Editorské monografie

 

Lucie Valentinová

Překlady odborné literatury

     

 

Jana Stejskalová

(doktorandka)

Překlady