Publications

Book publications (monographs, collections) authored by the members of the Department of Philosophy and Religious Studies (in alphabetical order). For articles see personal websites of the members of the department.

For publications of the members of Centre for Ethics see here.

 

Ondřej Beran

(under construction)

 

Matej Cíbik

 

 

 

 

 

 

 

Antony Fredriksson

Authored monographs

Filip Grygar

Authored monographs
Kniha je první komplexní publikací v češtině o nositeli Nobelovy ceny Nielsi Bohrovi, osobnosti, která ve 20. století vedle Alberta Einsteina snad nejvíce proměnila tvářnost nejenom fyziky, ale i dalších přírodních věd a lidského myšlení vůbec.  Vzhledem k bohrovskému vakuu u nás si mohl autor dovolit vycházet z rozmanité škály témat a sledovat jeho dílo protínající několik rozličných oborů. Věnuje se jak Bohrově životní a vědecké dráze, tak i jeho komplementárnímu způsobu myšlení a originálnímu přístupu k různým otázkám vědy. Kromě toho je pro české čtenáře kniha doplněna šesti překlady Bohrových článků týkajících se nového porozumění fenoménu života v oblasti biologie. Niels Bohr je zde představen jako mimořádně všestranný myslitel, jenž se vymyká učebnicovým klišé o tom, jak funguje věda nebo v čem spočívá její „vědeckost“. Tento výjimečný člověk, který založil Fyzikální ústav v Kodani – Mekku kvantové teorie, v sobě spojoval zaníceného filosofa-vědce, zajímajícího se o další obory a krásnou literaturu, a navíc filantropa, jenž zajistil práci v ústavu mnoha židovským vědcům a později se spolupodílel na záchraně tisíců židovských uprchlíků z okupovaného Dánska před transportem do koncentračních táborů.  Kniha získala cenu Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových za původní vědeckou a odbornou literaturu v ČR za rok 2014 v oblasti věd o neživé přírodě.

webiste: Niels Bohr - vědec, filosof a občan

 

Tomáš Hejduk

Authored monograph

Edited volume

Translation

 

Petr Horák

(Selection)

Marek Jakoubek

Edited volume

Kamila Pacovská

Authored monograph

Edited volume

 

Aleš Prázný

Authored monograph

Edited volume

 

Jan Rokyta

Authored monograph

Edited volume

 

Ondřej Sikora

Authored monograph

Edited volume

 

Lucie Valentinová

Translation

     

 

Jana Stejskalová

(doktorandka)

Translation