Religious Studies

Katedra v současné době zajišťuje studium religionistiky v těchto studijních programech:

Studenti religionistiky se u nás nejprve seznamují s náboženskými systémy minulosti i se současným náboženským životem. Zabývají se rovněž novými náboženskými hnutími a západní spiritualitou.

Za pomoci různých teoretických přístupů se zaměřují na zkoumání náboženských jevů, které jsou významné pro fungování moderní společnosti, například:

  • iniciační rituály a veřejné slavnosti;
  • mýty včetně fake news;
  • lidová spiritualita;
  • role násilí v náboženských systémech.

Tyto znalosti jim umožňují rozvíjet na teoretické i praktické rovině fungování mezináboženské a mezikulturní spolupráce. Kromě toho si naši studenti během studia osvojují i další schopnosti, které jim zajišťují širší možnosti výběru, kde a co dále studovat, nebo kde a jak pracovat. V tomto ohledu se zaměřujeme na osvojení:

  • dobré znalosti angličtiny;
  • základů odborného překladu;
  • obeznámenosti s různými typy informačních zdrojů a vyhodnocování jejich relevance;
  • práce s granty a grantovými žádostmi;
  • dobré argumentační schopnosti a schopnost vystupování ve veřejném prostoru.

Nízký počet studentů religionistického studijního programu nám umožňuje věnovat od počátku individuální pozornost rozvíjení jejich odborných zájmů.