Conferences and Workshops

Conferences and workshops of the Center for Ethics here.

 

Upcoming conferences and workshops

 

Legitimation of Violence
14th-15th September 2023, University of Pardubice
Organizers: Filip Grygar, Matej Cíbik

 

2022

Transformations of Religions in Times of Crises: Spiritual Alienation and Rethinking of Ethics
1st-3rd September 2022, University of Pardubice
Organizers: CESAR (Central European Symposium for the Academic Study of Religion)

Students konference Think!+ 2022
23rd June 2022, University of Pardubice
Organizers: Radek Haňka, Dominika Špičáková, Veronika Zirek

2021

Autonomy in Dialogue. Kant and the Phenomenological Tradition
in cooperation with University of South Bohemia in České Budějovice and Czech Academy of Sciences, Institute of Philosophy 
16th-17th September 2021, Prague 
Organizers: Ondřej Sikora, Jakub Sirovátka

2020 

Students konference Think!+ 2020
17th September 2020, University of Pardubice
Organizers: Radek Haňka, Pavlína Tomášová, Michaela Veselá 

2019

Humanity in the Era of Specialized Knowledge and Science
2/8/2019, University of Pardubuce (building EB)
Organizer: Filip Grygar

Students conference Think!+ 2019, fifith year
24/5/2019, Universita of Pardubice (building G)
Orgnizers: Vojtěch Janů, Aneta Květinová, Pavlína Tomášová

THE RULE OF PEOPLE, THE RULE OF LAW AND THE ROLE OF LOGOS IN THE PUBLIC SPHERE
19th Annual Meeting of the Collegium Politicum
24-25/5/2019, University of Pardubice

2018

The Place of Comenius in the History of European Metaphysical Thought
13-14/11/2018, University of Pardubice
Organizers: Věra Schifferová, Vojtěch Balík, Jana Stejskalová, Adriana Bečková

Students conference Think!, fourth year
31/5-1/6/2018, University of Pardubice (nám. Čs. legií)
Organizers: Vojtěch Janů, Aneta Květinová, Pavlína Tomášová

Topics in Spanish Philosophy II
10-11/5/2018, University of Pardubice
Organizers: Jana Stejskalová, Adriana Bečková

2017

Students conference Think!, third year
14/12/2017, historical building of University of Pardubice (nám. Čs. legií)
Organizers: Vojtěch Janů, Aneta Květinová

Patočka v dialogu
7-8. listopadu 2017, Zámek Pardubice
Organizují: Aleš Prázný, Ondřej Sikora

2016

Workshop Love, Forgiveness and Reconciliation
together with the King's College London
2nd September 2016, King's College London
Organizers: Tony Milligan, Kamila Pacovska

5th Colloquium on the Modalities of the Good
Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences
14-16th July 2016, Akademic conference center
Organizers: Marína Barabas, Christopher Cowley

Czech-Spanish philosophical conference Topics in Spanish Philosophy
30-31/5/2016, Pardubice
Organizers: Adreana Bečková, Jana Stejskalová

Students conference Think!, second year
11/5/2016, Klub Divadla 29
Organizers: Vojtěch Janů, Aneta Květinová, Pavlína Stoupová, FIlip Zrno

2015

Česká otázka a dnešní doba
- ke 120. výročí vydání Masarykovy České otázky; program
3.-4. listopadu 2015, Zámek Pardubice
Organizují: Aleš Prázný, Jan Svoboda

Conference: Love and the Good 
24th-26th September 2015, Pardubice Chateau
Organizers: Tomáš Hejduk, Tony Milligan, Kamila Pacovská

Symposium II: Ethical Values and Emotions, Central and Eastern European Ethical Network
together with the Department of Philosophy and Patrology CMTF, Palacký University
28th-30th May 2015, Olomouc
Organizers: Martin Cajthaml, Kamila Pacovská, Vlastimil Vohánka

Students conference Think!
18/5/2015, Klub Divadla 29
Organizers: Vojtěch Janů, Markéta Kiššová, Aneta Květinová, Pavlína Stoupová

2014

4th Colloquium on the Modalities of the Good 
together with the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences
23-25th July 2014, Akademic conference center, Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences
Organizers: Marína Barabas, Kamila Pacovská

Postgraduate Conference Dějiny a současnost české filosofie
20-21st May 2014, Pardubice
Organizers: Milan Cmár, Michaela Poskočilová, Naděžda Ságnerová, Pavlína Stoupová

2013

Conference to the 100th Anniversary of Niels Bohr's Model of Atom: Přírodovědné, historické a filosofické aspekty Bohrova raného díla [Scientific, Historical and Philosophical Aspects of Bohr's early Work.]
In Collaboration with the Student Association Universitas
24th September 2013, Divadlo 29, Pardubice
Organizer: Filip Grygar

Mezinárodní workshop: Love and its Objects
18-20th July 2013, Pardubice
Organizers: Tomáš Hejduk, Kamila Pacovská
programme

2012

Graduate conference to the 50th Aniversary of the death of Niels Bohr: Niels Bohr jako vědec, filosof a občan
 [Niels Bohr as a Scientist, Philosopher and Citizen]
20/11/2012, Klub 29, Pardubice
Organizer: Filip Grygar
photogallery

Conference: Komenský – myslitel harmonie [Comenius – Thinker of Harmony]
in cooperation with the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences
12–13/11/2012
Organizers: Aleš Prázný, Věra Schifferová, Kateřina Šolcová
programme

před 2010

Konference „Idea univerzity v dnešní době“ [The Idea of University in the Present Age]
09/11/2010 - 10/11/2010
Organizers: Tomáš Hejduk, Aleš Prázný
photogallery

Konference „Smysl filosofie ve vzdělávání“ [The Meaning of Philosophy in Education]
24/11/2009
Organizer: Tomáš Hejduk 
photogallery

Komeniologická konference [The Comeniological Conference]
11/11/2008 - 12/11/2008
In cooperation with the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences
Organizers: Aleš Prázný, Věra Schifferová
photogallery