Mgr. Lucie Valentinová

Email: lucie.valentinova@upce.cz

Telefon: 608 619 328

Kancelář: 06 018, budova G

Konzultační hodiny: po dobu trvání protiepidemických opatření se konzultace konají online po předchozí domluvě

 

Odborné zaměření

Religionistické teorie, především teorie mýtu a rituálu; narativní a nenarativní kulturní reprezentace; interpretace vizuálních dokladů.

Společnost a náboženství mínójské Kréty; myšlení a náboženství starověkého Řecka. 

 

Profesní zkušenosti

od 2020 – asistentka, Katedra filosofie a religionistiky, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

2017–2020 – výuka v rámci doktorského studia na Ústavu filosofie a religionistiky Filozofické fakulty UK: Technika religionistické práce I, II; Náboženství a společnost mínójské Kréty: interpretace vizuálních reprezentací

2016–2018 – Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR

2013–2016 – Oddělení pro vědu, výzkum a projekty Akademie múzických umění v Praze; MŠMT, IPN Kredo.

2009–2013 – spolupráce s nakladatelstvím ExOriente (akademické nakladatelství pro orientalistiku a religionistiku), redaktorka a překladatelka; mateřská dovolená

2005–2007 – vedoucí Knihovny Ústavu filosofie a religionistiky, Filozofická fakulta UK

 

Vzdělání

od 2016 – doktorské studium Religionistiky, Filozofická fakulta UK. Téma disertační práce: The Shield of Achilles: Understanding the Seam of Cultures in Terms of the Relationship between Stories and Images.

2005–2008 Mgr., Religionistika, Ústav filosofie a religionistiky, Filozofická fakulta UK. Diplomová práce: Hranice Já v attické tragédii.

2000–2003  Bc., Studium humanitní vzdělanosti, Fakulta humanitních studií UK. Bakalářská práce: Hérakleitos, fragment B 125 DK.

 

Granty a studijní pobyty

09/2018, 02/2019, 08-09/2019, 02/2020 INSTAP, Institute for Aegean Prehistory Study Center for East Crete, podpořeno z Fondu mobility FF UK a Programu na podporu internacionalizace UK.

06/2018-12/2019 „Konstrukce osobní identity na mínójské Krétě v Novopalácové době“ v rámci projektu Krize racionality a moderní myšlení, realizovaného na FF UK s podporou Specifického vysokoškolského výzkumu MŠMT.

09/2007–02/2008 Výzkumné stipendium řecké vlády, University of Crete, školitel Athena Kavoulaki.

 

Publikace

Přijato k recenznímu řízení: “Miniature Frescoes from Knossos: Towards the Analysis of Non-Narrative Representations of Performative Scenes” (Journal for Mediterranean Archaeology).

 

Překlady odborné literatury:

Pals, Daniel L. Osm teorií náboženství. Praha: ExOriente, 2015.

Segal, Robert. Stručný úvod do teorie mýtu. Praha: ExOriente, 2017.

Stephenson, Barry. Stručný úvod do teorie rituálu. Praha: ExOriente (v tisku).