O katedře

Katedra filosofie a religionistiky

 

Katedra filosofie a religionistiky je mladá, různorodá a dynamicky se rozvíjející katedra s výrazným mezinárodním rozměrem ve vědě i výuce. Na katedře působí 22 akademiků a akademiček, z toho 7 ze zahraničí. Zajišťujeme 6 studijních programů, z toho 2 v angličtině. Máme 29 doktorandů, z toho 13 zahraničních. Rozvíjíme intenzívní mezioborovou spolupráci mezi odděleními filosofie, religionistiky a badatelským Centrem pro etiku. Za posledních 6 let jsme vydali 9 knih v předních nakladatelstvích Routledge, Palgrave či Springer a získali řadu prestižních projektů, vedle projektu pro excelentní výzkum „Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka“ i dva projekty Marie Skłodowska-Curie Fellowships. Na Univerzitě Pardubice působíme již od roku 2000.

____________________________________________

Historie katedry

(připravuje se)

(zpět)

____________________________________________

 

Lidé na katedře

Informace o vedení katedry, akademických a vědeckých pracovnících s kontakty jsou k nalezení ZDE.

(zpět)

____________________________________________

 

Vyučované studijní programy

Katedra v současné době zajišťuje studium v těchto studijních programech:

Filosofie

Religionistika

  • Bakalářský program Religionistika
  • Navazující magisterské studium religionistiky (do tohoto studia již nepřijímáme nové studenty)
  • Doktorské studium religionistiky (do tohoto studia již nepřijímáme nové studenty)

Sdružené studium (bakalářské)

  • Sdružené studium filosofie - religionistika
  • Sdružené studium religionistika - filosofie

 

CHCEŠ SE O STUDIU DOZVĚDĚT VÍC?

O studiu filosofie

O studiu religionistiky

(zpět)