O katedře

Katedra filosofie a religionistiky

Katedra filosofie a religionistiky vznikla v roce 2020 spojením dvou původně samostatných kateder (Katedra filosofie, Katedra religionistiky).

Její činnost navazuje na aktivity v oblastech filosofie a religionistiky, jež jsou na fakultě rozvíjeny již od roku 2000.

 

Vedení katedry

Mgr. Ondřej Krása, Ph.D.
- Vedoucí katedry

Mgr. Filip Grygar, Ph.D.
- zástupce VK pro filosofii

Mgr. Lucie Valentinová
- zástupce VK pro religionistiku

Seznam vyučujících a badatelů katedry

Katedra v současné době zajišťuje studium v těchto studijních programech:

  • bakalářské studium religionistiky
  • navazující magisterské religionistiky (do tohoto studia již nepřijímáme nové studenty)
  • doktorské studium religionistiky (do tohoto studia již nepřijímáme nové studenty)

 

O studiu filosofie

O studiu religionistiky