O katedře

Katedra filosofie a religionistiky

Katedra filosofie a religionistiky vznikla v roce 2020 spojením dvou původně samostatných kateder (Katedra filosofie, Katedra religionistiky).

Její činnost navazuje na aktivity v oblastech filosofie a religionistiky, jež jsou na fakultě rozvíjeny již od roku 2000.

 

Vedení katedry

Mgr. Filip Grygar, Ph.D.
- vedoucí katedry

Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.
- zástupce VK pro pedagogickou činnost

Mgr. Ondřej Krása, Ph.D.
- zástupce VK pro projekty a Centrum pro etiku

Mgr. Lucie Valentinová
- zástupce VK pro religionistiku

doc. Aleš Prázný, Ph.D.
- předseda oborové rady

 

Seznam vyučujících a badatelů katedry

Katedra v současné době zajišťuje studium v těchto studijních programech:

  • bakalářské studium religionistiky
  • navazující magisterské religionistiky (do tohoto studia již nepřijímáme nové studenty)
  • doktorské studium religionistiky (do tohoto studia již nepřijímáme nové studenty)

 

O studiu filosofie

O studiu religionistiky