Katederní seminář

Katederní seminář 

 

Katedra filosofie a religionistiky Pardubice pořádá již tradiční katederní seminář, který má formu pravidelných přednášek z různých oblastí filosofie následovaných diskuzí.

 

Přednášejícími jsou zpravidla kolegové z naší katedry a hosté z jiných vědeckých pracovišť. Cílem katederního semináře je nejen seznámit posluchače s vybranými filosofickými problémy a otázkami, nýbrž i poznat odbornou práci kolegů a poskytnout si navzájem zpětnou vazbu.

 

Katederní seminář je otevřen nejen pro studenty a kolegy z katedry i z jiných pracovišť, nýbrž i pro odbornou veřejnost. Katederní seminář zpravidla probíhá hybridní formou – ti, kteří se nemohou osobně zúčastnit, se mohou připojit online přes MS Teams.

 

Zimní semestr 2022/2023 

 

Téma: Vztah soukromého a veřejného 

 

Kdy: vždy ve STŘEDU od 14:00 do 15:30 

Kde: G-05005 (Alfa), budova G, Univerzita Pardubice 

 

 

Program starších ročníků katederního semináře naleznete v příloze níže.