Filosofie v horách

 

Filosofie v horách je pravidelný několikadenní workshop pořádaný pedagogy Katedry filosofie a religionistiky Pardubice. Filosofie v horách je otevřená všem studentům a dalším zájemcům o dané téma. 

 

Aktuální ročník 

Filosofie v horách XI

„Strom a člověk ve filosofické a religionistické reflexi“

23. 5. – 26. 5. 2022

 

Místo: Dům Setkání v Dolních Albeřicích 

Čas: začátek v pondělí 23. 5. ve 12:00 obědem, konec ve čtvrtek 26. 5. obědem 

Program: přednášky, semináře, dialog, turistika (bližší prpgram akce bude brzy zveřejněn) 

Platba: Studenti  FF UPCE 1000 Kč (dotovaná cena), studenti ostatní 2000 Kč (plná cena). Individuálně možnost další slevy. 

 

Bližší informace a přihlašování externích zájemců vyřizuje Ondřej Sikora (ondrej.sikora@upce.cz)

 

Přihlášku a platbu odevzdávejte do 13. 5. na sekretariátu KFR

 

 

Historie Filosofie v horách 

 

         FILOSOFIE V HORÁCH I (říjen 2013)
FILOSOFIE V HORÁCH II (duben 2014)
FILOSOFIE V HORÁCH III (říjen 2014)
FILOSOFIE V HORÁCH IV (duben 2015)
FILOSOFIE V HORÁCH V (říjen 2015)
FILOSOFIE V HORÁCH VI (květen 2016)
FILOSOFIE V HORÁCH VII (duben 2017)
FILOSOFIE V HORÁCH VIII (květen 2018)
    FILOSOFIE V HORÁCH X (říjen 2021)   

 

 

 

 

 

 

Dokumenty: