Niels Bohr - vědec, filosof a občan

Od mládí jsem byl inspirován k hlubokému porozumění jednotě, která je východiskem pro všechnu lidskou touhu po vědění, bez ohledu na to, zda je jeho hladina manifestována skrze tak široce odlišné lidské prostředky, jakými jsou biologie, fyzika, filologie a filosofie.“ Niels Bohr

WEBOVÉ STRÁNKY K BOHROVI VIZ: http://nielsbohr.webnode.cz/