Rozvrh katedry LS

 

Rozpis rozvrhu podle vyučujících naleznete zde. 

Detailní informace viz STAG. 

 

Rozvrh katedry podle dní: 

 

 

Rozpis rozvrhu podle vyučujících: 

Vyučující   Předmět   Zkratka   Den   Čas   Místnost   Typ kurzu
 
Balík   Latina pro filosofy I   BLAT1   ST   12:00-14:00   EA-13022   Seminář
             
Bártová Četba odborných religionistických textů I BCRO1 PO 17:00-19:00 EA-10024 Seminář
             
Bártová Současná religiozita II BSRE2 PO 15:00-17:00 EA-10024 Přednáška
             
Beran Analytická filosofie 20. století BAF20 PO 09:00-10:30 05005 (Alfa) Přednáška
             
Beran Moral objectivity, relativism and moral change EMMOR ST 10:00-12:00 05005 (Alfa) Seminář
             
Beran Výzkumný seminář VYSB ÚT 14:00-16:00 EA-01025 Seminář
             
Beran Výzkumný seminář VYSM ÚT 14:00-16:00 EA-01025 Seminář
             
Cíbik Analytická filosofie 20. století  BAF20 ST 16:00-18:00 EA-01037 Seminář
             
Dyndová Současná religiozita II BSRE2 ČT 11:00-13:00 EA-10030 Seminář
             
Dyndová Vybrané otázky z religionistiky I BVOR1 ČT 13:00-15:00 EA-10029 Seminář
             
Forsberg Moral objectivity, relativism and moral change EMMOR ST 10:00-12:00 05005 (Alfa) Seminář
             
Grygar Filosofická propedeutika pro nefilosofy BFPRN ČT 17:00-19:00 UA-A3 Přednáška
             
Grygar Kontinentální filosofie 20. století BKF20 ČT 12:30-14:30 05005 (Alfa) Přednáška
             
Grygar Kontinentální filosofie 20. století BKF20 ČT 14:30-16:30 05005 (Alfa)  Seminář
             
Grygar Noetika a filosofie vědy II MNOE2 ČT 10:00-12:00 05005 (Alfa) Přednáška
             
Grygar Úvod do filozofie BFIL ČT 09:00-11:00 UA-A3 Přednáška
             

Hejduk

Česká filosofie BCE 08:30-10:00 05005 (Alfa) Přednáška
             

Hesová

Islám II BISL2 ÚT 16:00-20:00 EB-01010 Přednáška
             
Horáček Hebrejština I BHEB1 ÚT 12:30-14:30 EA-12022 Cvičení
             
Horáček Hebrejština III BHEB3 PO 12:00-14:00 EA-11026 Cvičení
             
Horáček Klasická řečtina I BKGR1 ÚT 10:30-12:00 EB-01024 Cvičení
             
Horáček Křesťanství II BKRE2 PO 10:30-12:00 EA-11022 Přednáška
             
Horáček Starořečtina II BGRE2 PO 14:30-16:00 EA-14012 Seminář
             
Horák Současná filosofie II MSOF2 11:00-13:00 05005 (Alfa) Seminář
             
Jinek Academic reading of English texts I EAJ1 ÚT 12:00-14:00 EA-14012 Seminář
             
Jinek Akademická četba anglických textů II BAJ1 ÚT 12:00-14:00 EA-14012 Seminář
             
Jinek Antická filosofie II BANT2 ÚT 14:00-16:00 EA-14012 Přednáška
             
Jinek Etika II METI2 ST 10:00-12:00 EA-01025 Přednáška
             
Jinek Politické myšlení II MPOM2 ST 12:00-14:00 EA-01037 Přednáška
             
Krása Diplomový seminář II MDIS2 ST 11:00-13:00 EA-13025 Cvičení
             
Krása Psaní akademických textů BBSP2 ST 16:00-17:30 05005 (Alfa) Seminář
             
Krása Psaní akademických textů BSBP2 ST 16:00-17:30 05005 (Alfa) Seminář
             

Krása

Valentinová

Seminář Katedry filosofie a religionistiky II SKFR2 ST 14:00-16:00 05005 (Alfa) Seminář
             
Novotný Ďábel a démonologie ve středověku BDD ST 10:00-11:00 DB-B4 Přednáška
             
Novotný Ďábel a démonologie ve středověku BDD ST 11:00-12:00 DB-B4 Seminář
             
Novotný Křesťanství II BKRE2 ÚT 13:00-15:00 EA-11022 Seminář
             
Ondračka Tradice jižní a východní Asie II BTAN2 ÚT 08:30-12:00 UA-A3 Přednáška
             
Otčenášek Tradice jižní a východní Asie IV. BTAN4 ČT 14:00-18:00 EA-01037 Přednáška
             
Prázný Filosofie 19. století BFI19 PO 13:00-15:00 EA-01037 Přednáška
             
Prázný Filosofie 19. století BFI19 ST 10:00-12:00 EA-01037 Seminář
               
Prázný Filosofie výchovy MFIV ÚT 10:00-12:00 EA-10026 Přednáška
                 
Prázný Politické myšlení IV MPOM4 ÚT 13:00-15:00 EA-01037 Přednáška
                   
Rokyta Filozofie náboženství BFINA ÚT 08:30-10:00 DB-B4 Přednáška
                   
Rokyta Judaismus II BJUD2 08:30-10:00 EA-10026 Přednáška
                   
Rokyta Judaismus II BJUD2 10:30-12:00 EA-10026 Seminář
             
Rokyta Mezináboženský dialog II BMND2 ÚT 10:00-12:00 DB-B4 Přednáška
                   
Rokyta Středověká filosofie BSTRE ČT 08:30-10:00 EA-01025 Přednáška
                   
Rokyta Středověká filosofie BSTRE ČT 10:00-11:30 EA-01025 Seminář
                   
Roreitnerová Estetika BEST 10:30-12:00 EA-12022 Přednáška
             
Roreitnerová Seminář k filosofii 20. století BF20S 13:00-14:30 05005 (Alfa) Seminář
             
Sikora Akademická četba německých textů I BNE1 PO 11:00-10:30 EA-10029 Seminář
                   
Sikora Doktorandské kolokvium I. KOLO1 PO 15:00-16:30 05005 (Alfa) Seminář
       
                   
Sikora Interpretace německých filosofických textů MINT ST 08:30-10:00 05005 (Alfa) Seminář
                   

Sikora

Kuneš

Metafyzika II MMET2 PO 09:00-10:30 EA-11022 Přednáška
                     
Sikora Nietzsche BNIET ST 12:15-13:00 EA-13024 Přednáška
             
Sikora Nietzsche BNIET ST 13:00-13:45 EA-13024 Seminář
                     
Vala Islám II BISL2 PO 15:00-17:00 EB-01010 Seminář
                     
Valentinová Dějiny náboženství II BDNA2 ST 17:00-19:00 EA-12022 Seminář
       
             

Valentinová

Novotný

Úvod do religionistiky II BREL2 PO 15:00-17:00 EA-11022 Seminář
             

Valentinová

Vybrané otázky z religionistiky IV VOR4 PO 17:00-19:00 EA-11022 Seminář