Erasmus, zahraniční výjezdy

Výběrová řízení na výjezdy v dalším akademickém roce se konají vždy jednou ročně, zpravidla v březnu. Předtím katedra pořádá informační schůzku, na níž bývají přítomni studenti, kteří již erasmovský pobyt absolvovali a chtějí se podělit o své zkušenosti. Informace o erasmovských výjezdech naleznete na univerzitních stránkách zde a na studentském intranetu zde. S dotazy se obracejte na katederního koordinátora Erasmu Ondřeje Sikoru (ondrej.sikora@upce.cz).

V rámci Erasmu je možno využít dva typy výjezdů, studijní pobyty a praktické stáže. 

1. Studijní pobyty
Jedná se o výjezdy, v rámci nichž student danou dobu studuje a získává kredity na některé z partnerských institucí katedry (je přitom možné využít i smlouvy jiných kateder). Katedra filosofie a religionistiky má uzavřené smlouvy o erasmovské výměně s následujícími pracovišti: 

Slovensko
Katedra filozofie a dejín filozofie, Univerzita Komenského v Bratislave
Katedra filozofie, Univerzita Mateja Béla v Banskej Bystrici
Katedra filozofie a dejín filozofie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Mallorca
Departament de Filosofia i Treball Social, University of the Balearic Islands, Palma di Mallorca (kontakt Dr. Andrés Luis Jaume Rodríguez) 

Kypr 
Department of Philosophy, Education and Psychology, University of Cyprus

Řecko
Department of Philosophy, Education and Psychology, University of Ioannina (kontakt Dr. Eleni Leontsini)

Polsko
Philosophy Institute, Nicolaus Copernicus University in Toruń, nabídka kurzů v angličtině zde, více informací o Erasmu na univerzitě zde.

Estonsko
Department of Philosophy, University of Tartu, nabídka kurzů v angličtině mimo jiné zde, při katedře funguje Centrum pro etiku.

Itálie

Department of Antiquity, Philosophy and History, University of Genoa

2. Praktické stáže
Výjezd není omezen na instituce, s nimiž má katedra či fakulta smlouvu, je však třeba si domluvit v hostující instituci osobu, která vás pozve a pobyt zaštítí. Praktickou stáž je možné využít i pro psaní Bc. či Mgr. závěrečné práce či na práci na doktorské disertaci. V tom případě je třeba si domluvit na hostující instituci vedoucího (konzultanta).  Podrobnější informace podá Tomáš Hejduk, případně je naleznete na univerzitních stránkách zde.

 

Studijní výjezdy do Francouzské národní knihovny

Katedra filosofie a Centrum pro etiku podporují studenty i akademické pracovníky k realizaci pobytu ve Francouzské národní knihovně v Paříži (BnF). Cílem zahraniční cesty je pokročení v psaní výstupní práce, článku nebo studie. Znalost francouzského jazyka není podmínkou, ale výhodou – kromě francouzštiny totiž fondy BnF uchovávají knihy, sborníky, revue a další média v originálních jazycích (angličtina, němčina, ruština etc.). Více informací naleznete v dokumentu níže (v přílohách).

 

Dokumenty: