Zdroje

Knihovny

 

Encyklopedie

Online:

Tištěné:

 • Routledge Encyclopedia of Philosophy, eds. T. Crane, E. Craig (anglicky, dostupné v knihovnách FLÚ, ÚFaR)
 • Historisches Wörterbuch der Philosophie, ed. J. Ritter (německy, dostupné na katedře v knihovně J. Kohouta)

Slovníky: 

 • Shorter Oxford English Dictionary (anglický výkladový, dostupný na katedře v knihovně J. Kohouta)

 

Filosofické časopisy

 • Filosofický časopis (on-line jen abstrakty), vydává FLÚ AVČR
 • Reflexe - Filosofický časopis (on-line jen recenze), vydává nakl. OIKOYMENH a FF UK
 • Organon F - Mezinárodní časopis pro analytickou filosofii (on-line; česko-slovensko-anglický), vydáva FLÚ SAV a FLÚ AVČR
 • Filosofie dnes - Otevřený časopis pro filosofii a filosofické otázky společenských věd (on-line), vydává Katedra filosofie a společenských věd FF UHK
 • Pro-fil - internetový časopis pro filosofii (on-line), vydává Katedra filosofie, FF MU
 • Studia neoaristotelica - Časopis pro analytickou scholastiku (on-line jen abstrakty; od 2012 částečně anglicky), vydává nakl. Editiones Scholasticae a Katedra filosofie a religionistiky FF JČU
 • Aithér - Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice (on-line), vydává FLÚ AVČR
 • E-logos - Electronic Journal for Philosophy (on-line; česko-anglický), vydává Katedra filosofie VŠE
 • Kuděj - Časopis pro kulturní dějiny, vydává Katedra filosofie, FF ZČU 
 • Aluze - Revue pro literaturu, filosofii a jiné (on-line), vydává Katedra bohemistiky FF UP

 

Filosofická pracoviště