doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.

 

E-mail: ales.prazny@upce.cz

Kancelář: budova G, 5. patro (katedra filosofie), tel. 466 036 281

Konzultace v LS 2021 e-mailem

 

Odborné zaměření:

 • Politická filosofie
 • Filosofie výchovy


Curriculum vitae

 

 • 1995–2000: magisterské studium filosofie, religionistiky a theologie na HTF UK
 • 2000–2005: doktorské studium oboru filosofie na PedF UK
 • 2001–2003: učitel na Obchodní akademii v Pardubicích
 • 2003–2024: katedra filosofie  FF UPa: asistent (2003),odborný asistent (2005), docent (2016)
 • 2005–2011: externí vyučující, katedra OV a filosofie, PedF UK
 • 20062009: předseda Akademického senátu FF UPa
 • 2010–2013: vedoucí katedry filosofie FF UPa
 • 2010 – současnost: člen oborové rady filosofie FF UPa
 • 2016 – jmenován docentem pro obor filosofie (PedF UK)
 • 2017–2022: člen Rady Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i.
 • 2017–2019: člen Vědecké rady FF UPa
 • 2018–2019: proděkan pro vědu a výzkum FF UPa
 • 2019 – současnost: člen oborové rady německá a francouzská filosofie FHS UK
 • 2019 – současnost: člen oborové rady religionistika FF UP Olomouc
 • 2019 – současnost: člen oborové rady didaktika výtvarné výchovy PedF UK
 • 2020 – současnost: člen ediční rady nakladatelství OIKOYMENH
 • 2022–2023: předseda Komise pro vzdělávací činnost Rady vysokých škol ČR
 • 2022 – současnost: člen Oborové rady Grantové agentury Univerzity Karlovy
 • 2022 – současnost: člen Akademického sněmu AV ČR pro období 2022-2026
 • 2023 – současnost: docent na katedře filosofie a práva, KTF UK

 

Studijní pobyty v zahraničí
 

 • University of Edinburgh, Department of Philosophy, UK, 30. 6.–25. 7. 2014
 • University of Edinburgh, Department of Philosophy, UK, 3. 6.–30. 6.2013
 • Department of Philosophy, Lancaster University, UK, 22. 8.–1. 9. 2010
 • Studijní pobyt u prof. Jaroslava Krejčího, Lancaster University, UK, 09/2006
 • Philosophisch-Historische Fakultät, Universität Basel, Švýcarsko 10/2004–03/2005

 

Publikační činnost

Monografie

 • O smyslu politiky. Politická filosofie Hannah Arendtové. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, 202 s. ISBN 978-80-7395-843-5.
 • Odpovědnost (spoluautor R. Palouš). Praha: Karolinum, 2012, 124 s. ISBN 978-80-246-2083-1
 • Výchova jako přehodnocování hodnot, Univerzita Pardubice,  2007, 190 s. ISBN 978-80-7194-990-9.

 

Učebnice

 • Úvod do filosofie (spoluautoři: Hejduk T., Grygar F., Hermann T., Palouš R., Pelcová N.). Univerzita Pardubice, Pardubice, 2011, 274 s. ISBN 978-80-7395-383-6.

 

 
Články a studie (výběrově)
 

Ediční činnost:

Redakční práce:

 

Konference:

 • Odhumanizovaná škola a lidská práva u Boženy Komárkové, příspěvek na konferenci Humanismus v českém filosofickém a politickém myšlení, Písek 17. 9. 2021.
 • Škola v době diktatury nihilismu. Příspěvek na Letní filosofické škole, Velké Losiny 2. 7. 2021.
 • Leo Strauss: vzdělání a kulturní člověk. Příspěvek na Zimní škole filosofie výchovy. Teologická fakulta Jihočeské univerzity a Pedagogická sekce České křesťanské akademie, konalo se on-line, 2. 2. 2021.
 • Charter 77 and Religious Values. Příspěvek na konferenci Un(b)locking Religion. Studying Religion in Today´s Central and Eastern Europe; ISORECEA, University of Szeged, Hungary, May 24-26, 2018.
 • Karl Jaspers on University Education. University of the Balearic Islands. Palma de Mallorca, Španělsko, Second Balearic-Czech Conference, 10. 9.–11. 9. 2015 – příspěvek.
 • Dějiny a jednání u Jana Patočky. Příspěvek na konferenci Patočka a dějiny filosofie. Univerzita Pavla Jozefa Štefánika, Košice. Slovensko. 30. 6.–1. 7. 2015.
 • Comenius´ Concept of Politics, Palma de Mallorca (Spain), First Balearic-Czech Conference, 23.–25.9.2014  – příspěvek.
 • Is the Political and Moral Legacy of Comenius´ Emendatio still Upcoming? Comenius Conference in Naarden and Amsterdam: "Keys to the thoughts of Comenius in our time", Nizozemsko 4.–6. 10. 2013.
 • Prejudices and Approach to Culture and History (Several Notes to Gadamer´s Hermeneutics). Europe and South Asia. Going Beyond the Stereotypes. Development of Human Resources and Strategies for Education on the Stereotypical Images and Cultural Differences Between Europe and Asia. International Conference organised by Research Centre Vergelijkende Cultuurwetenschap. Ghent University, Belgium 7–10 May 2008.
 • Socrates – Patron of Philosophy. 9th Crimean International Conference on Religious Studies. Heavenly Patrons and Earthy Ministers of religion. Ukraine, Crimea, Sevastopol National Preserve of Tauric Chersonesos May 15–20, 2007.
 • Schole – Ascholia: The Concept of School in Palouš´ Thinking. 8th Crimean International Conference on Religious Studies; Religious Outlook in Ancient and Modern Societies: Holidays and Everyday Life. Ukraine, Crimea, Sevastopol National Preserve of Tauric Chersonesos May 16–20, 2006.


Projekty:

 • řešitel projektu Idea univerzity – č. CZ.1.07/2.2.00/28.0270  OP VK, doba řešení 36 měsíců (1. 1. 2012 – 31. 12. 2014).
 • FRVŠ, řešitel grantu Multimediální zpracování přednášek o křesťanství, 2006.