Lucie Valentinová

Email: lucie.valentinova@upce.cz

Telefon: +420 608 619 328

Kancelář: 10 018, budova G

Konzultační hodiny / Office hours: čtvrtek 13.00-14.00 (po předchozí dohodě emailem / by prior arrangement through email)

web: https://upce.academia.edu/LucieValentinova

 

 

Odborné zaměření / Research Interests

 • religionistické teorie; vizuální kultura / theories of religious studies; visual culture
 • mínójská kréta, řecko archaické doby / minoan crete; archaic greece

 

Publikace / Publications

Články a kapitoly v knize / Articles and book chapters

 • „Miniature Crowd Frescoes from Knossos: A Topography of the World Seen“, Journal of Mediterranean Archaeology 35/2, 2022: 169–197. https://doi.org/10.1558/jma.25521.
 • "Mají brazilští domorodci právo zabíjet své děti? Lidská práva, kulturní relativismus a 'jinakost' v religionistice" (Do Brazilian Indigenous Peoples Have the Right to Kill their Children? Human Rights, Cultural Relativism, and the ‚Otherness‘ in Religious Studies), Religio: Revue pro religionistiku 32/1, 2024. https://doi.org/10.5817/Rel2024-37602
 • [in press] „The Seated Woman of the Adorants Fresco: Female Initiation or Non-Narrative Absorption?“, in: U. Günkel-Maschek, C. Murphy, F. Blakolmer, and D. Panagiotopoulos (eds.) Gesture, Stance, and Movement. Communicating Bodies in the Aegean Bronze AgeProceedings of the International Conference at the University of Heidelberg, 11–13 November 2021, Heidelberg: Propylaeum eBooks, 2024, p. 117-125.
 • [submitted] "Continuity and discontinuity of Minoan visual representations in Homeric Epics: The spirals of Okeanos." 13. International Congress of Cretan Studies, Agios Nikolaos, 5-9 October 2022. Society of Cretan Historical Studies.
 • [in preparation] "Imagining the Divine in Minoan Crete: The Monotheism-Polytheism Debate and the Visual Ontology of Aniconism and Epiphany"

Překlady odborné religionistické literatury / Translations into Czech

 

Odborný životopis / CV

 • od 2020 asistentka, od 2021 odborná asistentka, zástupkyně vedoucího katedry pro religionistiku // 2020–2021 lecturer, since 2021 assistant professor, deputy head of the department (religious studies section)
 • 2017–2020 výuka v rámci doktorského studia na UFAR FF UK // external lecturer at the Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University.
 • 2016–2018 Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR // Consortium of Migrants Assisting Organizations
 • 2013–2016 Oddělení pro vědu, výzkum a projekty Akademie múzických umění v Praze; MŠMT, IPN Kredo; Centrum pro doktorská studia // Science and research department, The Academy of Performing Arts in Prague; Centre for Doctoral Studies
 • 2009–2013 ExOriente, redaktorka a překladatelka; mateřská dovolená // ExOriente - Academic Publisher, translator, editor; maternal leave
 • 2005–2007 vedoucí knihovny // head of the library, Department of Philosophy and Religious Studies, Charles University in Prague

 

Vzdělání / Education

 • 2016–2021 Ph.D. Religionistika // Religious Studies. Faculty of Arts, Charles University. Ph.D. thesis and reports: The Shield of Achilles: Minoan Representational Conventions in Early Greek Poetry and Thought.
 • 2005–2008 Mgr. Religionistika // M.A. in Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University. Diplomová práce: Hranice Já v attické tragédii.
 • 2000–2003 Bc. Studium humanitní vzdělanosti // B.A. in Liberal Arts and Humanities, Charles University. Bc. práce: Hérakleitos, fragment B 125 DK. 

 

Příspěvky na konferencích / Participation at Conferences

 

Granty a studijní pobyty / Scholarships and study stays abroad

 • 10/2023 Výzkumné stipendium řecké vlády / IKY scholarship, University of Crete
 • 09/2018, 02/2019, 08-09/2019, 02/2020, 07/2021, 01/2022, 7/2022, 7/2023 INSTAP, Institute for Aegean Prehistory Study Center for East Crete, podporováno z Fondu mobility FF UK, Programu na podporu internacionalizace UK a Erasmus+ UPCE.
 • 06/2018-12/2019 „Konstrukce osobní identity na mínójské Krétě v Novopalácové době“ v rámci projektu Krize racionality a moderní myšlení, realizovaného na FF UK s podporou Specifického vysokoškolského výzkumu MŠMT.
 • 09/2007–02/2008 Výzkumné stipendium řecké vlády / IKY scholarship, University of Crete, školitel Athena Kavoulaki

 

Členství v odborných organizacích / Membership in professional associations