Lukáš de la Vega Nosek, Ph.D.

 

Email: lukas.nosek@htf.cuni.cz

Konzultační hodiny: po dohodě emailem

 

Odborné zaměření

islamologická propedeutika (metodologie, teorie, islamologie a religionistika, sociologie, antropologie, kulturologie); islámologie (filosofie a teologie; současné přístupy ke Koránu; současná literatura); arabské křesťanství (prosopografie a teologie arabských křesťanských autorů 8.-13. století);  mezináboženský dialog (filosofie mezináboženského dialogu, křesťansko-muslimský dialog v dějinách);  religionistika (náboženství jako antropomorfismus: L. Feuerbach, S. E. Guthrie, O. A. Funda),  postkoloniální studia

 

Pracovní zkušenosti

2022 – dosud: Katedra filosofie a religionistiky FF UPCE (externě)

2019 – dosud: Katedra kulturních a náboženských studií UHK (interně)

2019 – dosud: Institut ekumenických studií při ETF UK (externě)

2018 – dosud: Husitská teologická fakulta UK (interně)

2017 – 2019: Katolická teologická fakulta UK (interně)

 

Vzdělání

2012-2014: Dar Comboni for Arabic Studies v Káhiře, obor: Modern Standard Arabic, islamologie a mezináboženský dialog (BAS., 2014)

2011-2012: Pontificio Istituto di Studi Arabi e d´Islamistica v Římě, studium MSA a úvodu do islamologie

2011-2012: Pontificio Istituto Orientale v Římě, studium MSA a úvodu do islamologie

2007-2011: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorský program: katolická teologie, ve specializaci dogmatická teologie: licenciát teologie (ThLic., 2009), doktorát teologie (Th.D., od 2021 užíváno jako Ph.D.)

2002-2007: Katolická teologická fakulta UK v Praze, obor: katolická teologie (Mgr.)

 

Stáže a studijní pobyty

 2014-2016: Pontificio Istituto di Studi Arabi e d´Islamistica v Římě, studium klasické arabštiny (Modern Standard Arabic - MSA), islamologie a mezináboženského dialogu

 2009-2010: Pontificio Istituto Orientale v Římě, roční studijní stipendium od nadace Renovabis, status „studente ospite“ (hostující student), obor: teologie orientale

 

Publikace

  *   Ecclesia cum aestimatione quoque Muslimos respicit. Studie z křesťanské islamologie, Praha - Chomutov: nakl. L. Marka - HTF UK a edici Pontes Pragenses, 2022 [v tisku]

  *   Když je Alláh člověku blíže než jeho tepna krční. Studie z islamologie [připravovaná monografie pro nakl. P. Mervart - PdF UHK, 2023]

  *   Theodor Abú Qurra a jeho Traktát o svobodě (Majmar fí al-hurríja). Úvodní studie a částečný překlad, in: Parrésia. Revue pro východní křesťanství / A Journal of Eastern Christian Studies, 15 (2021) 109-137

  *   Od Jordánu k Eufratu: Antonín Rauh al-Quraší (z. 799), konvertita z vybraného muslimského rodu křesťanským mučedníkem, in: Parrésia. Revue pro východní křesťanství / A Journal of Eastern Christian Studies, 15 (2021) 67-91

  *   Téma občanství (muwátana) jaký výzva islámské jurisprudenci, in: LÁŠEK, Jan Blahoslav – VEVERKOVÁ, Kamila – BRAVENÁ, Noemi (eds), Migrace v dějinách – výzva a aktuální problémy I., Chomutov: L. Marek, 2021, s. 38-55

  *   Křesťanská víra pod palbou rozumu: ʻAlí b. Jahjá b. Al-Munadždžim (z. 888) a jeho důkaz pravdy islámu, in: Theologická revue, 91 (2020) č. 2, s. 208-224