Mgr. Helena Dyndová, Ph.D.

E-mail: helena.dyndova@upce.cz
Konzultační hodiny: Po 10-11 po předchozí dohodě e-mailem

Odborné zaměření
Současná západní spiritualita a nová náboženská hnutí, antropologický výzkum léčebných rituálů, šamanismus, terénní výzkum

Profesní zkušenosti

2021              – odborná asistentka, Katedra filosofie a religionistiky, FF UPCE
2016 – 2018  – výuka v rámci doktorského studia: Terénní výzkum v religionistice, FF UK; Úvod do religionistiky pro neoborové (spolupřednášející), FF UK;  Současná spiritualita v populárních filmech (spolupřednášející), HTF UK.
od roku 2018 – členka redakční rady časopisu Dingir: religionistický časopis o současné náboženské scéně.
od roku 2018 – členka redakční rady internetového projektu Náboženský infoservis.
2017 – 2019  – externí spolupracovnice podpořeného GAČRu „Obraz indigenních kultur v kontextu současné západní alternativní spirituality“.
2017              – pomocná vědecká síla v Knihovně ÚFaR FF UK.

Vzdělání
2016 – 2021: Ph.D. v oboru Religionistika, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
2014 – 2016: Mgr. v oboru Judaistika – Religionistika, Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy
2011 – 2014: Bc. v oboru Religionistika, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Knihy
Český šamanismus v rozhovorech, Praha: Dingir, 2018.

Články

Dyndová, Helena a Pehal, Martin, „Rituály ve veřejném prostoru: uvedení do tématu veřejných rituálů“, Dingir: religionistický časopis o současné náboženské scéně 2, 2021.
• „Contemporary Czech Shamanism: A Case Study of Ritual Practice and Healing“, Český lid 2, 2020.
• „Náboženství a ekonomika v dialogu“, Dingir: religionistický časopis o současné náboženské scéně 1, 2020.
• „The Reflection of Carlos Castaneda and His Work in the Milieu of Contemporary Czech Shamanism“, Central European Journal for Contemporary Religion 2, 2019.
• „Šamanská komunikace: od představ akademiků k její reflexi u současných šamanů“, Dingir: religionistický časopis o současné náboženské scéně 3, 2018.
• „Něco končí, něco začíná: rituální perspektiva ke studiu mileniálního očekávání”, Pantheon: religionistický časopis 2, 2017.
• „Jak rozumět charismatu?“, Dingir: religionistický časopis o současné náboženské scéně 3, Dingir.
• „Církev Boha Otce a Bohyně Matky“, Dingir: religionistický časopis o současné náboženské scéně 3, 2015.​

Recenze
• „Buduj Mindufulness, posílíš kapitalismus“ (review), Dingir: religionistický časopis o současné náboženské scéně 1, 2020.
• „The Maya Religion“ (review), Central European Journal for Contemporary Religion 1, 2019.
• „Ódinn: jednooký bůh pohledem religionistického strukturalismu“ (review), Dingir: religionistický časopis o současné náboženské scéně 2, 2018.

Příspěvky na konferencích
• „Neošamanský rituál: mezi individualistickou spiritualitou a communitas“, předneseno na Olomoucké religionistické konferenci, Olomouc, 4.-5. 10. 2018.
• „Reflexe Castanedova díla v současném českém šamanismu“, předneseno na konferenci HTF UK, Carlos Castaneda: antropolog, filosof a duchovní vůdce, Praha, 12. 9. 2018.
• “The significance of shamanic orthopraxis in creating neoshamanic identity”, předneseno na ISARS Conference 2017: Expanding Boundaries: Ethnicity, Materiality and Spirituality, Hanoj, 1. - 4. 12. 2017.
• Moderování panelu: „Dvanáct kmenů v Evropě a u nás“ v rámci konference „Současná česká náboženská scéna. Dvacet let časopisu Dingir“, Praha, 4.11.2017.
• „Něco končí, něco začíná: mileniální zklamání optikou rituálu“, předneseno na Mezinárodní studentské vědecké konferenci, Trenčín, 19. – 21. 5. 2016.

Podpořené granty a organizace konferencí
• Spoluorganizace Mezinárodní studentské vědecké konference, Štekěň, 1.-3. 6. 2018.
• “Medvědi, lišky a jaguáři: religionisticko-antropologická analýza podob současného městského neošamanismu” v rámci projektu Krize racionality a moderní myšlení, realizovaného na FF UK s podporou Specifického vysokoškolského výzkumu MŠMT.