doc. Jakub Jinek, Dr. phil.

 

E-mail: jakub.jinek@upce.cz

Kancelář: 05 013, budova G

Vzdělání

 • 1997 – 2004 Universita Karlova. Fakulta sociálních věd. Politologie – mezinárodní vztahy, specializace politická filosofie (Mgr.)
 • 2002 – 2003 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Seminar für politische Wissenschaft; Institut für Philosophie (ERASMUS Programme)

 • 2004 – 2007 Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein; doktorské studium filosofie (Dr. phil.), školitelé: prof. G. Reale, prof. F. L. Lisi

 • 2019 – jmenován docentem pro obor filosofie (FF UP v Olomouci)

Odborná praxe

 • 2001 – 2021 Nakladatelství OIKOYMENH, redaktorská činnost, překlady, fundraising, člen ediční rady, v roce 2015 a 2018–2020 ředitel

 • 2004 – 2007 Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein, asistent Platónského centra

 • 2007 – 2011 Jihočeská universita v Českých Budějovicích. Teologická fakulta. Odborný asistent, 2008–2010 proděkan pro vědu

 • 2007 – 2018 Výkonný redaktor časopisu Reflexe

 • 2008 – 2019 Universita Karlova v Praze. Filosofická fakulta. Vědecký pracovník, 2011–2015 tamt. odborný asistent

 • 2018 – 2020 FLÚ AV ČR, v. v. i., Vedoucí edičního oddělení OIKOYMENH

 • 2018 – dosud Universita Pardubice. Fakulta filosofická. Odborný asistent, od 2019 docent

 

Jiné odborné a veřejné aktivity

Odborné zaměření

 • antická filosofie, politické myšlení, sociální etika, etika

 

Aktuální výběrová bibliografie

Monografie

 • J. Jinek, Platón a problém filosofické vlády. Politické myšlení v dialogu Zákony, Praha 2021.
 • J. Jinek, Obec a politično v Aristotelově myšlení, Praha 2018.
 • Aristotelés. Kategorie, přel. J. Hejlek – A. Havlíček – J. Jinek, úvod a komentář J. Jinek, Praha 2018.

Odborné články

 • J. Jinek, Pleasure and Pain in Plato’s Laws and the Penal Code of the Second Best City, in: Etica & Politica / Ethics & Politics, 23, 2021, str. 425–442.
 • J. Jinek, Plato’s Socrates and the Law Code of Athens, in: Filosofický časopis, Special Issue, 2021, 2 (The Rule of the People and the Rule of Law in Classical Greek Thought), str. 103–124.
 • J. Jinek, Poslušnost zákonu a filosofické zákonodárství, in: J. Jinek – J. Jirsa (vyd.), Platónův dialog Kritón, Praha 2020, str. 69–91.
 • J. Jinek, Sókratés jako učitel, in: J. Jinek – J. Jirsa (vyd.), Platónův dialog Euthyfrón, Praha 2019, str. 99–116.
 • J. Jinek, Platón a Aristotelés o boží vládě v obci. Možné zdroje ideje suverenity v řeckém politickém myšlení, in: Reflexe, 56, 2019, str. 41–62.
 • J. Jinek, The Welfare State and Modern Sovereignty, in: Politologický časopis, 3, 2018, str. 206–226.
 • J. Jinek, A Critical Approach to Moral and Political Theory: The Case of Plato’s Republic, in: M. Migliori – F. Eustacchi (vyd.), Per la rinascita di un pensiero critico contemporaneo. Il contributo degli antichi, Milano – Udine 2017, str. 181–204.

Vydavatel

 • J. Jinek (vyd.), The Rule of the People and the Rule of Law in Classical Greek Thought, Filosofický časopis, Special Issue, 2021, 2.
 • J. Jinek – L. Kollert (vyd.), Emergency Powers. Rule of Law and the State of Exception, Baden-Baden 2020.
 • J. Jinek – J. Jirsa (vyd.), Platónův dialog Kritón, Praha 2020.
 • J. Jinek – J. Jirsa (vyd.), Platónův dialog Euthyfrón, Praha 2019.