doc. Jakub Jinek, Dr. phil.

 

E-mail: jakub.jinek@upce.cz

Kancelář: 05 013, budova G

Vzdělání

 • 1997 – 2004 Universita Karlova. Fakulta sociálních věd. Politologie – mezinárodní vztahy, specializace politická filosofie (Mgr.)
 • 2002 – 2003 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Seminar für politische Wissenschaft; Institut für Philosophie (ERASMUS Programme)

 • 2004 – 2007 Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein; doktorské studium filosofie (Dr. phil.), školitelé: prof. Giovanni Reale, prof. Francisco L. Lisi

 • 2019 – jmenován docentem pro obor filosofie (FF UP v Olomouci)

Odborná praxe

 • 2001 – dosud Nakladatelství OIKOYMENH, redaktorská činnost, překlady, fundraising, člen ediční rady, v roce 2015 a znovu od r. 2018 ředitel

 • 2004 – 2007 Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein, asistent Platónského centra

 • 2007 – 2011 Jihočeská universita v Českých Budějovicích. Teologická fakulta. Odborný asistent, 2008–2010 proděkan pro vědu

 • 2007 – 2018 Výkonný redaktor časopisu Reflexe

 • 2008 – dosud Universita Karlova v Praze. Filosofická fakulta. Vědecký pracovník, 2011–2015 tamt. odborný asistent

 • 2018 – dosud FLÚ AV ČR, v. v. i., Vedoucí edičního oddělení OIKOYMENH

 

Jiné odborné a veřejné aktivity

Odborné zaměření

 • antická filosofie, politická filosofie, sociální etika, etika

 

Výběrová bibliografie

Monografie

 • J. Jinek, Obec a politično v Aristotelově myšlení, OIKOYMENH, Praha 2017.
 • Jinek, J., Gerechtigkeit zwischen Tugend und Gesetz. Platons Gerechtigkeitslehre in der Politeia, SVH, Saarbrücken 2009.

Cizojazyčné články a texty

 • Jinek, J., „Politische Theologie des Alleinherrschers bei Platon und Aristoteles“, in: A. Maffi (ed.), Princeps legibus solutus, Torino 2016, pp. 17–34.
 • Jinek, J., „Zum Problem der Bürgerbestimmung in der Aristotelischen Politik“, in: ΠΗΓΗ / FONS, 1, 2016, pp. 123–144.

České odborné články a texty

 • J. Jinek, „Sókratés a athénské zákony", in: J. Jinek (vyd.), Platónova Obrana Sókrata, OIKOYMENH, Praha 2016, 149–168
 • Jinek, J., „Platónův pojem politična a problém politické distribuce v Ústavě“, in: Aithér, 7, 2015, pp. 8–33.

Recenze a recenzní studie

 • Jinek, J., “Civic Rhetoric for the Social State. On Gerd van Istendael’s Precarius”, in: Caritas et veritas, 5, 2015, str. 177–183.

Vydavatel

 • J. Jinek – V. Konrádová (eds.), For Friends, All Is Shared, OIKOYMENH – FF UJEP, Prague – Ústí nad Labem 2016.
 • Havlíček, A. (+) – Horn, Ch. – Jinek, J. (eds.), Nous, Polis, Nomos. Festschrift Francisco Lisi, Academia-Verlag, St. Augustin 2016.

Překlady

 • Lear, J., Aristotelés. Touha rozumět, OIKOYMENH, Praha 2016.
 • Krämer, H., „Platónská Akademie a problém systematické interpretace Platónovy filosofie“, in: Reflexe, 49, 2015, str. 115–145.