ThDr. Jan Rokyta, Ph.D.

Magisterské studium: Husitská teologická fakulta UK                                 

Obory: husitská teologie, religionistika, teorie náboženství, filosofie, judaistika

Rigorózní práce obhájena 2006, disertační práce 2016

Konzultační hodiny: úterý 12:00 - 13:00. Budova G, desáté patro.

Telefon: 608 067 442 

Email: jaro0972@upce.cz

 

       Publikační praxe

Knižní publikace:

 • Doba a dílo Petra Chelčického, Almi 2013, ISBN 978-80-87494-05-9
 • Podoby eklesiologie v českém reformním hnutí, Hradec Králové 2018, ISBN 978-80-906490-6-4

Časopisecké studie:

 • Františkánské legendy a neúčelové pojetí zvířat, in Kuděj 1/2023 - v tisku 
 • Násilí v husitských Čechách mezi lety 1418-1422, in Religio 2/2022, str. 135 - 156
 • Farský a modernismus, in Theologická revue UK 4/2021, str. 27 - 38
 • Karl Jaspers a atomová bomba, in Filosofický časopis 1/2021, str. 99 - 117 
 • Vysvěcení husitských kněží na hradě Lipnici z teologického hlediska – příspěvek v kolektivní monografii - Z počátků husitské revoluce, ed. Petr Elbel, Libor Jan, Jiří Jurok, kolektiv, Knižnice Matice moravské, sv. 47., str. 117 - 129, ISBN 47978-80-87709-22-1
 • Farský, církev, stát a dějiny, in Theologická revue UK, 1/2018, str. 38 - 48
 • Juan Gines de Sepúlveda, Bartolomé de Las Casas, Aristotelian concept of slavery, in Topics in Spanish Philosophy, University of Pardubice 2018, str 13 - 31
 • Farský a husitská tradice, in Karel Farský, Blahoslav, Praha 2017, ISBN 978-80-7000-135-6
 • K „Rozpravě o svobodné vůli“ mezi Erasmem Rotterdamským a Martinem Lutherem, in Theologická revue UK, 1-2/2015, str. 118 – 132
 • Aristotelské prvky v myšlení Matěje z Janova, in Theologická revue UK, 2/2015, str. 130 - 151
 • Nacisté, křesťané a eutanazie, in Theologická revue UK, 1/2013, str. 48 – 92.
 • Stírání rozdílů mezi normativitou a faktičností ve spisu „Die Freigabe der Vernichtung lebensunverten Lebens“, in Theologická revue UK, 4/2013, str. 431 – 442
 • Pohledy na válku, příměří a obranu Boží pravdy mečem v husitství, in Theologická revue UK, 1/2012, str. 87 – 115
 • Několik podob vztahu k přírodě jako stvoření Božímu v církevních dějinách, in Teologie prostého života, sborník z teologické konference, Hradec Králové 2010, str. 57 – 66
 • Několik myšlenek k Chelčického teologii, in Theologická revue UK, 1-4/2006, str.  257 – 381

Překlady: 

 • Peschke Erhard, Učení Petra Chelčického o církvi a světské moci, in Theologická revue, 1-4/2006, str. 453 – 470 (Peschke Erhard, Peter Chelčickýs Lehre von der Kirche und der weltlichen Macht, Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock, 5. Jahrgang  1955/56)
 • Jan z Příbramě, De bello, in Theologická revue UK, 1/2012

Editor:

 • Teologie prostého života, Sborník z teologické konference Královéhradecké diecéze CČSH, Hradec Králové 2010

Recenze:

 • Josef Macek: Víra a zbožnost doby jagellonské, Theologická revue UK, 1/2003
 • Jaroslav Boubín: Petr Chelčický – Myslitel a reformátor, Theologická revue UK, 1/2005

Populárně naučné práce:

 • Chelčický, jeho vztah ke státu a pacifismus, in Blahoslav 2021, str. 153–156
 • Eugen Drewermann, teologie a zvířata, in Mosty 3/2019 , str. 11–12
 • Několik podob vztahu k přírodě v křesťanském myšlení, in Mosty 2019, str. 6–7
 • Vztah k válce v husitských Čechách, in Jan Žižka v proměnách času, Blahoslav, Praha 2008, str. 7–15
 • Petr Chelčický a jeho myšlenkový svět, Veritas16/2008, str. 6–8
 • Tolstoj, Chelčický, Pitter a Masaryk – otázka nenásilí v českém myšlení, Nový zápas č. 43, Supplementum II, 2009-2010/1, str. 2–7

Veřejné přednášky a konference:

 • Konference Před zrodem revoluce, Lipnice 17. – 18. května 2017, Národní památkový ústav České Budějovice, FF MU Brno. Příspěvek: Vysvěcení husitských kněží na hradě Lipnici z teologického hlediska.
 • Kavárna Universitas: Indiáni, konkvistadoři a scholastici. Pardubice 8. listopadu 2016
 • Konference Topics in Spanish Philosophy, 30. – 31. května 2016. Příspěvek: Juan Ginés de Sepúlveda
 • Vědecká konference doktorandů HTF UK Církevní dějiny, konaná 15. května 2015. Příspěvek: Pojetí prvotní církve u husitských radikálů.
 • Badatelská konference Bůh – Život – Pravda – Husovy kategorie v proměnách času, konaná HTF UK 11. prosince 2014. Program rozvoje vědních oblastí UK. Příspěvek: Aristotelské prvky v chápání světa v myšlení Matěje z Janova.
 • XI. Hradecké dny sociální práce, 10. až 11. října 2014, Hradec Králové. Hlavní téma: Sociální práce v kontextu lidských práv. Přednesený příspěvek: Vztah křesťanství k otroctví, se zvláštním přihlédnutím k „věku objevů“
 • Mezinárodní konference Církev – společnost - sekularizace konaná HTF UK 24. – 25. října 2013. Příspěvek: Stírání rozdílů mezi normativitou a faktičností ve spisu „Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens“.
 • Populárně vědecký seminář: R/E/voluce, Pardubická univerzita 14. května 2013, v rámci projektu Idea univerzity. Příspěvek: Dezinterpretace historie 1920 – 1947 z pera neodarwinistů.