Zuzana Bártová, Ph.D.

 

Působila na katedře do roku 2022

 

Odborné zaměření

Obecně: sociologie a antropologie náboženství, náboženské životní styly a organizace v konzumní kultuře, náboženská dimenze konzumní společnosti, sociologie konzumní kultury, sociologie středních tříd

Konkrétně: buddhismus ve Francii a v České republice, osobnostní rozvoj

 

Profesní zkušenosti

2021–2022 – odborná asistentka, Katedra filosofie a religionistiky, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 0,5 úvazku

2020–2022 – výzkumník v rámci ERC CZ projektu n. LL2006 (“ReEnchEu”) financovaného MŠMT a vedeného Dr. Alessandro Testou, Ústav sociologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze, 1,0 úvazku

2015–2017 – výuka kurzu Sociologie des religions: courants, enjeux et personnes emblématiques, Faculté de Théologie Protestante, Université de Strasbourg, Francie

2011–2020 – katalogizátor a akvizitér fondu sociálních věd a pedagogiky, Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, Štrasburk, Francie, 0,8 úvazku

 

Vzdělání

2010–2019 – doktorské studium Religionistiky, Université de Strasbourg, Štrasburk, Francie. Téma disertační práce: Le bouddhisme comme style de vie organisé pour les classes moyennes dans la culture de consommation : analyse de la religiosité des pratiquants bouddhistes en France et en République tchèque.

školitel: Frédéric Rognon, oponenti: François Gauthier, Lionel Obadia, předseda komise: Thierry Legrand

2009–2010 Master 2, Sciences religieuses, Faculté de Théologie Protestante, Université de Strasbourg, Štrasburk, Francie. Diplomová práce: La Sōka-gakkai France comme un exemple de l’implantation de la Sōka-gakkai en Europe. Školitel: Jean-Pierre Bastian

2008–2009 1. roč. magisterského studia Religionistiky, Filozofická fakulta, Ústav filozofie a religionistiky, Univerzita Karlova v Praze.

2004–2008  Bc., Religionistika, Filozofická fakulta, Ústav filozofie a religionistiky, Univerzita Karlova.

 

Granty a studijní pobyty

2009 – stipendium Nadace Dagmar a Václava Havlových na podporu realizace projektu 2. ročníku magisterského studia na Université de Strasbourg, Štrasburk, Francie

2007 – studijní pobyt v rámci programu Erasmus, Université Charles de Gaulle, Lille 3, Lille, Francie.

 

Publikace

2021 „The Buddhist style in Consumer Culture: from Aesthetics to Emotional Patterns“. Journal of Religion in Europe 14, s. 28-54.

2020 „L’authenticité comme valeur centrale de l’engagement religieux dans la culture de consommation : le cas des pratiquants bouddhistes en France et en République tchèque“. Studies in Religion/Sciences religieuses 50/1, s. 141-162.

2014 „Diamond Way in the Age of Globalization: a Study of Transnational Buddhist Community Formation“. Religio 22/2, s. 131-149.

 

Členství ve vědeckých společnostech

Od roku 2010 členka, současně v pozici « chercheuse associée » k Groupe de Recherches et d’Études en Sociologie, Philosophie et Psychologie de la religion (UR 4378 de l’Université de Strasbourg)

Od roku 2013 členka v International Society for the Sociology of Religion

Od roku 2020 členka v International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association.

 

Příspěvky na konferencích (výběr)

2021 „Between Marginalisation and Alternative Lifestyle: A Case Study of Buddhist Practioners in the Czech Republic and France“. Conference of the International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association, Univerzita Palackého, Olomouc.

2020 „La méditation et la lecture bouddhiste comme les expressions de pratiques religieuses adaptées aux classes moyennes“. Journée d’étude du CéSor, EHESS, Paříž, Francie.

2020 (zrušena) „Transformative Body Practices in Consumer Culture: Religious and Secular Parallels“. Conference of Consumer Culture Theory, University of Leicester, Leicester, Spojené Království Velké Británie a Severního Irska.

2019 „Esthetics in Religious Lifestyles: A Case Study of Buddhist Practitioners in France and in the Czech Republic“. Conference of the International Society for the Sociology of Religion, Universitat de Barcelona, Barcelona, Španělsko.

2017 „Marketing in Buddhist Organizations“. Conference of the International Society for the Sociology of Religion, Université de Lausanne, Lausanne, Švýcarsko.

2015 „Buddhist Social Engagement in Consumer Society“. Conference of the European Sociological Association, Praha.

2015 „Buddhism as Multidimensional Expression of the Ideal of Authenticity". Conference of the International Society for the Sociology of Religion, Université catholique de Louvain, Belgie.

2014 „Embodied Zen in Daily Life“. Conference of the European Association for the Study of Religions, University of Groningen, Groningen, Nizozemí.

2013 „Globalization of Buddhism: the Diamond Way and its Europe Centre“. Conference of the International Society for the Sociology of Religion, University of Turku, Turku, Finsko.