Mgr. David Rozen

 

Email: david.rozen@upce.cz

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě v úterý (16 – 18) 

 

Odborné zaměření

• Environmentální filosofie, etika a estetika

• Wittgenstein

• Etika

• Epistemologie

 

Profesní zkušenosti

• od 09/2022 externí vyučující, Katedra filosofie a Religionistiky, Filosofická fakulta Univerzity Pardubice

• od 01/2022 vědecký pracovník, Katedra filosofie a Religionistiky, Filosofická fakulta Univerzity Pardubice

• 01/2021 – 05/2022 Odborná redakce českého překladu Wittgensteinových Poznámek k filosofii psychologie.

 

Vzdělání

• 2020 – [2024] doktorské studium v oblasti environmentální filosofie, Centre for Ethics as Study in Human Value, Filosofická fakulta Univerzity Pardubice

• 2017 – 2020 magisterské studium v oboru filosofie, Ústav filosofie a religionistiky, Filosofická fakulta Karlovy Univerzity v Praze

• 2013 – 2017 bakalářské studium v oboru filosofie, Ústav filosofie a religionistiky, Filosofická fakulta Karlovy Univerzity v Praze

 

Studijní pobyty v zahraničí

• 2/2022 – 5/2022 Doktoratskolleg Klimawandel při Universität Graz (Aktion)

• 4/2021 – 5/2021 Österreichische Nationalbibliothek a Universitätsbibliothek Innsbruck (CESHV)

• 3/2019 – 7/2019 Universität Leipzig (Erasmus)

• 9/2015 – 1/2016 University College Dublin (Erasmus)

 

Publikace

• Climate Change, Attitudes towards Nature, and Environmental Behaviour. Handbook of the Environmental Philosophy. Springer. 2023. To appear.

• Attitudes toward Nature as the key to understanding Environmental Behavior. Proceedings from the Sicily Summer School in Environmental Humanities. University of Palermo Press. 2023. To appear.

• Editor sborníku Vybrané texty z environmentální filosofie. Předjednáno u Filosofia. Pravděpodobně 2023/2024.

 

Prezentace

• Současná klimatická krize v kontextu etiky a estetiky. Kavárna Universitas, Univerzita Pardubice, 28. 2. 2023

• Klimatická krize a související etické problémy. Univerzity za klima, Univerzita Pardubice, 16. 11. 2022

• This Civilisation is Finished: What should we do about it? From Post-Communism to Post-Capitalism, University of Niš, 15.-16. 9. 2022

• The Role of Distance in What Matters Morally. What Really Matters?, Univerzita Pardubice, 23.-25. 8.2022

• Attitudes toward Nature as the key to understanding Environmental Behavior. Sicily Summer School in Environmental Humanities. University of Palermo, 21.-24. 5. 2022

 

Granty

• 01/2022 – 12/2024 Součást výzkumného týmu "ECEGADMAT – Varieties of Feeling Bad about Climate and Other Things" (finacováno GAČR; číslo projektu: 22-15446S).

• 04/2022 – 12/2022 Vnitřní grant Katedry filosofie a Religionistiky FF UPA pro rok 2022. Nezbytnost postojové analýzy pro porozumění klimatické krizi a její metodologická východiska.

• 2/2022 – 5/2022 Semesterstipendien sowie Stipendien für kurzfristige Aufenthalte der Aktion Österreich-Tschechien für tschechische Antragsteller (číslo projektu: MPC-2021-01518)