František Válek

 

Email: frantisek.valek@upce.cz 

Telefon: + 420 773 089 671

Konzultační hodiny: středa 13:00-14:00, poslední středy v měsíci 11:00-12:00 (a vždy emailem)

 

Odborné zaměření

Náboženství starověkého Předního východu, antropologie náboženství, Digital Humanities

 

Profesní zkušenosti

2023–dosud – vědecký pracovník, Ústav starého Předního východu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova (GAČR 23-05181S)

2022–dosud – asistent, Katedra filosofie a religionistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice

2020–2023 – junior researcher a datový analytik v oblasti Digital Humanities, Národní knihovna České republiky (projekty DL4DH a DigiLab)

2020–2023 – grantový poradce ÚFaR FF UK

2019–2023 – člen redakční rady studentského religionistického časopisu Sacra

2019–2020 – asistent koordinátora salesiánských chaloupek, Salesiánské středisko mládeže, České Budějovice

2016–2019 – pomocná vědecká síla v Knihovně ÚFaR FF UK

 

Vzdělání

2019–2024 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Religionistika, doktorské studium.

2019–2022 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Egypt a Přední východ ve starověku, specializace asyriologie, magisterské studium

2017–2019 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Religionistika, magisterské studium

2013–2017 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Religionistika, bakalářské studium

 

Granty

2023–2025 – člen týmu; Archeologie textů. Tradice, transmise a transformace na starověkém Předním východě (GAČR 23-05181S, hlavní řešitel doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D.), Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

 

Publikace

2023 Válek, F. a Hajič J. Jr., "Problems of Authorship Classification: Recognising the Author Style or a Book?" Digital Humanities Quarterly 17/4.

2023 „Cultural Transfer in Light of Seth Baˁal and Their Relationship.“ In Robert Rollinger, Irene Madreiter, Martin Lang and Cinzia Pappi (eds.), The Intellectual Heritage of the Ancient Near East. Proceedings of the 64th Rencontre Assyriologique Internationale and the 12th Melammu Symposium, University of Innsbruck, July 16-20, 2018 (Melammu Symposia 12), Vienna: Austrian Academy of Sciences Press, 2023, 443–458.

2022 Válek, F., Mokrý M. et al. (eds.) Sacra 2022 (19/1): Bohové, démoni a lidé východního Středomoří ve starověku.

2021 „Foreigners and Religion at Ugarit.“ Studia Orientalia Electronica 9/2, 47–66.

 

Recenze

2021 „Tugendhaft, Aaron. The idols of ISIS: from Assyria to the Internet.“ Religio 2021 (29/1), 98–100.

2020 „Yelle, R. A. (2019). Sovereignty and the Sacred: Secularism and the Political Economy of Religion.“ Sacra 2020 (18/1), 54–55.

2018 „Sedláček, T. (2017). Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši.“ Sacra 2018 (16/2), 67–70.

 

Jiné výstupy

2024 Válek, F. „(Re)Building Temple of Ba’al: Tracking the Networks of Craftsmanship“ předneseno na DIĜIR II workshop “Arts and craftsmanship associated with ritual practices in ancient Western Asia”, Lille, 15.–16. 4. 2024. Záznam dostupný na: https://webtv.univ-lille.fr/video/12832/rebuilding-temple-of-ba%E2%80%99al-tracking-the-networks-of-craftsmanship-la-production- [17. 5. 2024]

2023 Válek, F. 3D Reconstruction of the Temple of Baˁal at Ugarit. [online: https://github.com/valekfrantisek/DigitalReligion-Ugarit/tree/main/3DTempleOfBaal ]

2022 Válek, F.; Vozár, Z.; Zbíral, D.; Bežová, M.; Hrzinová, J.; Novák, D.; Religionistická mapa literárních významů: Citace Bible v prvorepublikovém tisku [online; https://dl4dh.nkp.cz/]

2022 Lehečka, B., Novák, D., Kersch, F., Hladík, R., Bíšková, J., Sekyrová, K., Válek, F., Vozár, Z., Bodnár, N., Sekan, P., Bežová, M., Žabička, P., Lhoták, M., Straňák, P. 2022 Metodika přípravy dat z digitálních knihoven pro využití v digitálních humanitních vědách. Knihovna AV ČR, v. v. i., Certifikovaná metodika DG20P02OVV002.

2022 Válek, F., Hajič, J., Holub, M., Szromek, J., & Vozár, Z. AuthorGuesser. https://github.com/DigilabNLCR/AuthorGuesser

2022 Vozár, Z., Holomek, J., Holub, M., Hajič, J., Válek, F., Charypar, M., Szromek, J., Habětínová, P., Skoupá, I., & Bilwachs, M. AuthorshipAttributionLine. https://github.com/DigilabNLCR/AuthorshipAttributionLine

2021– Near Eastern Royal Epics, The NERE Project [http://oracc.org/nere/]