PhDr. Jiří Hejlek

 

Působil na katedře do roku 2021

 

E-mail: jiri.hejlek@seznam.cz

Tel. 466 036 625

Konzultační hodiny ve středu po dohodě E-mailem

Kancelář G05013

 

 

Narodil jsem se v 13. 3. 1952 v Praze v rodině sklářského výtvarníka. Střední všeobecně vzdělávací školu Nad štolou jsem dokončil v roce 1970. Pak jsem absolvoval abiturientský kurs na Jazykové škole v Praze zakončený státní zkouškou z angličtiny. V letech 1972-1978 jsem na Filosofické fakultě UK v Praze vystudoval filosofiii a bohemistiku. V roce 1980 jsem obhájil rigorosní práci a po složení zkoušek získal titul "PhDr." Na začátku osmdesátých let jsem ještě vystudoval klasickou řečtinu.

   V osmdesátých letech jsem vzhledem ke svému „kádrovému profilu“ nemohl pracovat v akademických institucích. Aktivně (i organisačně) jsem se podílel na různých bytových seminářích. Živil jsem se převážně jazyky. V kulturním domě a posléze i soukromě jsem učil angličtinu, němčinu, latinu a řečtinu. Také jsem se podílel na překladu Komenského „Obecné porady o nápravě věcí lidských“ z latiny do češtiny. V letech 1983 - 1985 jsem pracoval v dnešní Národní knihovně jako zástupce vedoucího oddělení rukopisů.

   V roce 1985 jsem se oženil. Máme dvě dospělé děti, dvaatřicetiletou dceru, šestadvacetiletého syna a maličkou vnučku.

   Po listopadu 1989 jsem byl politicky velmi aktivní. Od února 1990 jsem pracoval v zahraničním oddělení Koordinačního centra OF. Od srpna téhož roku do února roku následujícího jsem pracoval na Ministerstvu zahraničí ČSFR jako ředitel personálního odboru. 1. 3. 1991 jsem byl jmenován náměstkem ministra kultury ČR, jímž tehdy byl pan Milan Uhde.  Po volbách 1992 jsem odešel na Ministerstvo mezinárodních vztahů ĆR, které po rozdělení federace přešlo v MZV ČR. Z osobních důvodů jsem 31. 3. 1993 státní správu opustil. 

   Pak jsem přešel do průmyslu. Začínal jsem ve firmě RDP Group. V letech 1994-1999 jsem pracoval v top managementu zprivatizovaného holdingu ČKD zprvu jako holdingový personální ředitel a pak jako poradce generálního ředitele. Od listopadu 1999 do března 2015 jsem stál jako spoluvlastník v čele střední firmy na zpracování kovového odpadu. K 1. 4. 2015 jsem odešel do důchodu.

   V posledních letech se opět věnuji filosofii a filologii. Studuji další jazyky, které by mi mimo jiné měly pomoci ke zkvalitnění mých překladů. Společně s Jakubem Jinkem (a na začátku ještě také s Alešem Havlíčkem) jsem pracoval na novém překladu Aristotelových „Kategorií“, který by měl vyjít již brzy. V překladech z řečtiny hodlám pokračovat a také připravuji překlady dosud nepřeložených filosofických děl u nás méně známých německých autorů.