Přijímací zkoušky

Požadavky a předměty přijímací zkoušky - bakalářské studium

 

Studijní program: B6101 Filosofie

Studijní obor: Filosofie 6101R004

Forma studia: prezenční

Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.

 

Forma přijímací zkoušky
Přijímací řízení sestává pouze z ústního pohovoru. Uchazeči během něj prokazují zájem o zvolený obor a schopnost diskuse o přečtené filosofické literatuře, jejíž seznam předkládají komisi při pohovoru. Tento seznam by měl obsahovat pouze filosoficky relevantní primární literaturu. Níže na této stránce naleznete orientační seznam přístupnějších titulů, z nichž je možné vybírat. Do seznamu je možné případně zařadit i některé z níže uvedených úvodů do filosofie nebo jiné publikace společenskovědního zaměření. Důraz je přitom kladen na kvalitu porozumění textu, nikoli na kvantitu, takže doporučujeme volit méně kratších textů a číst je důkladně (i několikrát, s poznámkami), spíše než předložit dlouhý seznam přečtený povrchně.

Způsob hodnocení výsledků
Uchazeč může obdržet maximálně 50 bodů, přičemž minimální počet bodů pro přijetí je 31. Přijati budou uchazeči v pořadí podle počtu bodů od nejlepšího do celkového počtu 40.

 

Přijímací zkoušky se nepromíjejí.
Přihlášku je nutno podat buď na standardním formuláři (ke stažení např. zde), nebo elektronicky zde

 

 

Výběr přístupnější filosofické a filosofující literatury
 

 • Platón,  Obrana Sókratova. Praha : Oikoymenh 2000.
 • Seneca, Útěchy, Praha 1978; Výbor z listů Luciliovi, Praha 1969.
 • Epiktétos, Rukojeť. Rozpravy, Praha 1972.
 • Augustinus, A., Vyznání. Praha : Kalich, 1990,11. kniha.
 • Descartes, R., Rozprava o metodě. Svoboda, Praha 1992.
 • Kant, I., Základy metafyziky mravů. Praha : Svoboda 1990, I. část.
 • Nietzsche, F., Genealogie morálky. Praha: Aurora 2002.
 • Kierkegaard, S., Bázeň a chvění, nemoc k smrti. Praha : Svoboda, 1993.
 • MacIntyre, A., Ztráta ctnosti. Praha, Oikoymenh 2004, kap. „Podstata ctností“.
 • Taylor, Ch., Etika autenticity. Praha: Filosofia 2001.
 • Virilio, P., Informatická bomba. Červený kostelec: Pavel Mervart, 2004.
 • Liessmann, K. P., Teorie nevzdělanosti. Academia : Praha 2011.
 • Arendtová, H., O násilí. Praha, Oikoymenh 1995.
 • Heisenberg, W., Fyzika a filosofie. Praha : Aurora 2000.
 • Popper, K., Otevřená společnost a její nepřátelé. Praha : Oikoymenh 1994.
 • Čapek, K., Hovory s TGM. Fragment 2009
 • Havel, V., Dopisy Olze; Moc bezmocných. In Spisy, Praha, Torst 1999, 2006.
 • Kohák, E., Domov a dálava. Praha : Filosofia, 2010
 • Bělohradský, V., Společnost nevolnosti. Praha : Sociologické nakladatelství, 2009.
 • Kosík, K., Století Markéty Samsové. Praha : Český spisovatel, 1995.
 • Hejdánek, L., Filosofie a víra. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1990.
 • Sokol, J., Filosofická antropologie: člověk jako osoba. Praha: Portál, 2008.
 • Peregrin, J., Člověk a pravidla. Praha : Dokořán, 2011.

 

Podrobnější seznam literatury naleznete ke stažení na konci stránky.

 

Doporučená literatura k úvodu do filosofie
 

 • Jaspers, K., Úvod do filosofie, Praha: Oikoymenh, 1996.
 • Law, S., Akta F. Filosofie pro záškoláky, Praha: Argo, 2005.
 • Law, S., Filosofická gymnastika, Praha: Dokořán/Argo, 2007.
 • Peregrin, J., Filozofie pro normální lidi, Praha: Dokořán, 2008.
 • Sokol, J., Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů. Praha: Vyšehrad, 2007.
 • Blecha, I., Filosofie, nakladatelství Olomouc, novější vydání
 • Bochenski, J. M., Cesty k filosofickému myšlení. Praha : Svoboda, 1994.
 • Petříček, M., Úvod do (současné) filosofie. Praha : Herrmann a synové, 1997.
 • Fearn, N., Jak a o čem přemýšlejí filozofové. Praha : Portál, 2004.
 • Kratochvíl, Z., Mýtus, filosofie, věda. Praha : Hrnčířství a nakladatelství Jůzovi, 1993, 1996.
 • Tretera I., Nástin dějin evropského myšlení. Od Thaléta k Rousseauovi. Praha : 1999.
 • Störig, H. J., Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2007
 • Edice Dějiny filosofie, nakladatelství Oikoymenh
 • atd.

 

V roce 2020 jsou přijímací zkoušky do bakalářského studia pro tento program zrušeny. Uchazečům postačí úspěšné složení maturitní zkoušky a doložení maturitního vysvědčení.

Dokumenty: 
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon Seznam literatury68.5 KB