Rozvrh katedry ZS

 

Na této stránce naleznete aktuální rozvrh katedry v zimním semestru akademického roku 2022/2023. Rozvrh podle vyučujících naleznete zde. 

 

Detailní informace o vyučovaných předmětech, včetně aktuálních sylabů, naleznete ve STAGu. 

 

Rozvrh katedry podle dní v týdnu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis rozvrhu podle vyučujících: 

Vyučující   Předmět   Zkratka   Den   Čas   Místnost   Typ kurzu
 
Beran   Department Research Seminar I   MRS1   ÚT   14:00-16:00   G 05005 (Alfa)   Seminář
             
Beran Doktorandské kolokvium I KOLO1 PO 14:00-15:30 G 05005 (Alfa) Seminář
             
Candiotto History of Ethics  MHIE ST 12:00-14:00 EB-01019 Přednáška
             
Candiotto Interpretace anglických filosofických textů  MIAT ST 16:00-18:00 EA-11022 Seminář
             
Cíbik History of Political Philosophy MHIPP ST 16:00-18:00 EA-10030 Seminář
             
Cíbik Problems of Political Philosophy I MPRP1 ST 10:00-11:00 EB-01019 Přednáška
             
Cíbik Problems of Political Philosophy I MPRP1 ST 11:00-12:00 EB-01019 Seminář
             
Cíbik Teorie a praxe argumentace  BARGU ST 12:00-14:00 EA-01038 Cvičení
             
Dudziková Starořečtina I BGRE PO 14:00-16:00 EA-01038 Seminář
             
Dudziková Starořečtina II BGRE2 PO 16:00-18:00 EA-01038 Seminář
             
Dudziková Starořečtina III  BGRE3 PO 16:00-18:00 EA-01038 Seminář
             
Dyndová Současná religiozita I BSRE1 PO 08:00-10:00 EA-01025 Přednáška
             
Dyndová Vánoce z pohledu religionisty BVAN ST 11:00-12:00   Přednáška
             
Dyndová Vánoce z pohledu religionisty  BVAN ST 12:00-13:00   Seminář
             
Fredriksson History of Ethics  MHIE ČT 12:00-14:00 EA-10022 Seminář
             
Forsberg Academic Writing MAW ČT 14:00-16:00 EA-10022 Seminář
             
Grygar Noetika a filosofie vědy I MNOE1 ÚT 15:30-17:00 EB-01019 Přednáška
             
Grygar Filosofická propedeutika pro nefilosofy  BFIL ÚT 07:00-18:30 EB-E2 Přednáška
             

Grygar

Filosofie vědy  BVEDY ST 10:00-12:00 EA-01025 Přednáška
             

Grygar

Současná filosofie I MSOF1 ST 08:30-10:00 EA-01025 Seminář
             
Grygar Úvod do filosofie BFIL ÚT 17:00-18:30 EB-E2 Přednáška
             
Hejduk Filosofická propedeutika BFIPR ÚT 10:00-11:30 DB-B4 Přednáška
             
Holba Tradice jižní a východní Asie III BTAN3 ČT 10:30-14:30 G-10005 Přednáška
             
Horák Politické myšlení III MPOM3 10:00-12:00 EA-10022 Přednáška
             
Jinek Antická filosofie I BANT1 ÚT 14:00-15:30 DB-B4 Přednáška
             
Jinek History of Political Philosophy MHIPP PO 12:00-14:00 EA-01037 Přednáška
             
Jinek Politické myšlení I MPOM1 ST 10:00-11:30 EA-11022 Přednáška
             
Jinek Politické myšlení III MPOM3 ÚT 12:00-13:30 EA-10029 Přednáška
             
Jinek Seminář k bakalářské práci  BSBP ST 12:00-13:30 EA-10026 Seminář
             
Kalášková Filosofická propedeutika BFIPR ÚT 08:00-10:00 DB-B4 Seminář
             
Krása Antická filosofie I BANT1 ST 16:00-18:00 EA-01038 Seminář
             
Krása Reading Seminar in Philosophy I MREA1 ÚT 16:00-18:00 EA-01025 Seminář
             
Krása Seminář Katedry filosofie a religionistiky II SKFR3 ST 14:00-15:30 G-05005 Seminář
             
Kuneš Metafyzika I MMET1 ST 11:30-13:00 EA-11022 Přednáška
             
Kuneš Metafyzika I MMET1 ST 13:15-14:00 EA-11022 Seminář
             
Nosek Islám I BISL1 ST 09:30-11:00 G-10005 Přednáška
             

Nosek

Islám I BISL1 ST 11:00-13:00 G-10005 Seminář
             
Novotný Latina I BLAR1 ČT 12:00-14:00 EA-10030 Cvičení
             
Novotný Křesťanství I BKRE1 ČT 14:00-16:00 EA-01037 Přednáška
             
Novotný Křesťanství I BKRE1 ČT 16:00-18:00 EA-01037 Seminář
             
Novotný Seminář Katedry filosofie a religionistiky II SKFR3 ST 14:00-15:30 G-05005 (Alfa) Seminář
             
Novotný Úvod do religionistiky I BREL1 ST 12:00-13:30 EA-01025 Seminář
             
Ondračka Tradice jižní a východní Asie I BTAN1 ÚT 10:00-14:00 G-10005 Přednáška
             
Pacovská  Etika I METI1 PO 10:00-12:00 DB-B4 Přednáška
               
Pacovská Problems of Ethics I MPRE1 PO 10:00-12:00 DB-B4 Přednáška
                 
Prázný Etika I BETI1 ÚT 16:00-18:00 EA-01038 Přednáška
                   
Prázný Etika III METI3 ÚT 13:30-15:30 EA-10025 Přednáška
                   
Prázný Filosofie výchovy BFIVY ST 16:00-18:00 EB-E2 Přednáška
                   
Prázný Filosofie výchovy BFVH ST 16:00-18:00 EB-E2 Přednáška
             
Prázný Filosofie výchovy BFIVYM ST 16:00-18:00 EB-E2 Přednáška
                   
Prázný Politická filosofie BPOLF PO 13:00-15:00 EA-10026 Přednáška
                   
Prázný Politické myšlení I MPOM1 PO 15:00-17:00 EA-01025 Seminář
                   
Rokyta Hebrejština IV BHEB4 ÚT 09:00-11:00 EA-13025 Cvičení
             
Rokyta Křesťanská filosofie MKRF ST 11:00-13:00 EA-11026 Přednáška
             
Rokyta Mezináboženský dialog I BMND1 ČT 08:30-10:30 EA-10025 Přednáška
                   
Rokyta Psychologie náboženství BPSNA ČT 10:30-12:00 EA-10026 Přednáška
       
                   
Rokyta Sociologie náboženství BSONA ÚT 11:00-13:00 EA-10025 Přednáška
                   

Rokyta

Současná religiozita I BSRE1 ST 08:30-10:00 EA-10022 Přednáška
                     
Roreitnerová

Akademická četba anglických textů I

BNIET 11:00-12:30 EA-01037 Seminář
             
Roreitnerová Etika III METI3 12:30-14:30 EA-01037 Seminář
                     
Rozen Etika II BETI2 ST 16:00-18:00 EB-01019 Přednáška
             
Sikora Diplomový seminář I MDIS1 ST 08:30-10:00 EA-10030 Cvičení
             
Sikora Filosofická antropologie BANTR 09:30-11:00 EA-11022 Přednáška
             
Sikora Filosofie 18. století BFI18 PO 08:00-10:00 EA-11022 Přednáška
             
Sikora Filosofie 18. století BFI18 PO 10:00-12:00 EA-11022 Seminář
             
Sikora Metafyzika I MMET1 ST 11:30-13:00 EA-11022 Přednáška
             
Sikora Metafyzika I MMET1 ST 13:15-14:00 EA-11022 Seminář
             
Sikora Seminář Katedry filosofie a religionistiky II SKFR3 ST 14:00-15:30 G-05005 Seminář
             
Trnka Česká filosofie  MCEF 10:30-12:30 EA-10024 Seminář
             
Trnka Novověká filosofie  BNOVO 12:30-14:30 EA-10024 Přednáška
             
Trnka Novověká filosofie  BNOVO 14:30-16:30 EA-10024 Seminář
                     
Válek Antropologie náboženství BANNA ČT 08:30-10:30 EA-11022 Seminář
       
             
Válek Četba odborných religionistických textů II BCRO2 ČT 14:00-16:00 EA-10030 Seminář
             
Válek Dějiny náboženství I BDNA1 ST 16:00-17:30 EA-11026 Seminář
             
Válek Seminář Katedry filosofie a religionistiky II SKFR3 ST 14:00-15:30 G-05005 Seminář
             
Válek Úvod do religionistiky I BREL1 ST 12:00-13:30 EA-01025 Seminář
             

Valentinová

Metody religionistického výzkumu BMRVY PO 11:30-13:30 G-10005 Seminář
             
Valentinová Seminář k bakalářské práci BSBCP ST 16:00-17:30   Seminář
             
Valentinová Seminář Katedry filosofie a religionistiky II SKFR3 ST 14:00-15:30 G-05005  Seminář
             

Valentinová

Vybrané otázky z religionistiky II BVOR2 PO 14:00-16:00 G-10005 Seminář