Vnitřní granty

Katedra filosofie zavedla nový způsob podpory filosofických aktivit svých studentů v magisterském a doktorském studijním programu skrze vnitřní granty.

 

  • K čemu tyto granty jsou? Cílem grantů je podpořit studenty KFi v jejich vědecké činnosti (psaní disertace/diplomové práce, odborných článků) a zahraničních pobytech.
  • Kdo může o granty žádat? Studenti doktorského a navazujícího magisterského programu Filosofie na KFi FF UPa (nejen studenti v prezenční formě studia, ale i studenti v kombinovaném studiu), s výjimkou těch, kteří jsou zároveň zaměstnáni univerzitou jako odborní asistenti.
  • Co musí být obsahem projektu? Realizovaná vědecká činnost může spočívat buďto ve výrazném postupu v psaní závěrečné práce (tj. dokončení několika kapitol disertace či diplomové práce), nebo v napsání odborného textu nad rámec závěrečné práce (např. recenzovaný článek), případně v kombinaci obou těchto aktivit. V případě PhD. studentů musí být součástí projektu minimálně 31 denní zahraniční stáž v EU (např. konzultace práce s místním odborníkem, pobyt v knihovně, účast na konferenci apod., povinnost lze splnit i absolvováním několika kratších pobytů, jedna delší stáž je ale preferovaná), v případě Mgr. studentů pak účast (aktivní či pasivní) na jedné konferenci konané v zahraničí v EU. O výjimku z povinnosti absolvování zahraniční stáže je možno žádat jen v závažných případech. Podporovány budou projekty jednotlivých studentů, přičemž projekt musí být realizován mezi 1. 4. 2020 a 31. 12. 2020 (může být i kratší).
  • V jaké finanční výši bude odměna? Odměna jednoho studenta může dosáhnout maximálně 90.000 Kč na rok 2020 (max. 10 tisíc/měsíčně). V rámci zahraničních studijních cest v rámci EU PhD. studentů jsou nad rámec odměny řešitele hrazeny v plné výši letenky/jízdenky, ubytování a je poskytován příspěvek na stravné (cca 40-50 Eur denně), v případě Mgr. studentů je příspěvek na cesty stanoven individuálně (pokryje náklady spojené s cestou).
  • Jak se o grant žádá a kdy? Žádost o grant se podává elektronicky do 15. 3. 2020 na adresu ondrej.krasa@upce.cz. Žádost je vhodné předem konzultovat se školitelem a s Ondřejem Krásou (osobně v konzultačních hodinách v úterý 13–14 hod., případně jindy po dohodě). Komise vybere vítězné projekty a vyrozumí žadatele o výsledku do konce března 2020. Kromě žádosti bude úspěšný uchazeč podávat průběžnou zprávu o realizaci projektu (do 15. 9. za období 1. 4. až 30. 8.) a zprávu závěrečnou do 31. 1. 2021.

 

Rozhodnutí výběrové komise o podpoře vybraných projektů za rok 2020 naleznete zde.

 

 

Dokumenty: 
PřílohaVelikost
Soubor Žádost o vnitřní grant28.97 KB
Soubor Application form21.58 KB
PDF icon Vnitřní granty427.95 KB
PDF icon Internal grants422.34 KB