Vnitřní granty

 

Katedra filosofie a religionistiky zavedla způsob podpory vědecké aktivity svých studentů v magisterském a doktorském studijním programu skrze vnitřní granty.

 

K čemu tyto granty jsou?

  • Cílem grantů je podpořit studenty KFR v jejich vědecké činnosti (psaní disertace/diplomové práce, odborných článků) a v zahraničních pobytech.

Kdo může o granty žádat?

  • Studenti doktorského a navazujícího magisterského oboru filosofie a oboru religionistika na KFR FF UPCE (včetně studentů v kombinovaném studiu), s výjimkou těch, kteří jsou zároveň zaměstnáni univerzitou jako asistenti.

Co musí být obsahem projektu?

  • Realizovaná vědecká činnost může spočívat buďto ve výrazném postupu v psaní závěrečné práce (tj. dokončení kapitol disertace či diplomové práce), nebo v napsání odborného textu nad rámec závěrečné práce (např. recenzovaný článek), případně v kombinaci obou těchto aktivit.
  • V případě Ph.D. studentů musí být součástí projektu podání žádosti o grant na podporu mobility  (DAAD, Aktion, Fulbright Erasmus+, atd. Katalog dostupných stipendií je k dispozici ZDE). O prominutí povinnosti podat grant na podporu mobility je možno žádat, avšak pouze v odůvodněných případech.
    Jelikož je deadline na podání Erasmus+ na UPCE již 15.3., je možné obě žádosti podat zároveň. V tom případě je podmínka podání žádosti o grant na podporu mobility považována za splněnou.
  • Podporovány budou projekty jednotlivých studentů, přičemž projekt musí být realizován mezi 1. 4. 2022 a 31. 12. 2022 (může být i kratší).

Kolik peněz dostanu?

  • Odměna jednoho studenta může dosáhnout maximálně 90.000 Kč na rok 2022 (max. 10 tisíc/měsíčně).

Jak se o grant žádá a kdy?

  • Žádost o grant se podává elektronicky do 13. 3. 2021 na adresu matej.cibik@upce.cz. Žádost je nutné předem konzultovat se školitelem. Komise vybere vítězné projekty a vyrozumí žadatele o výsledku do konce března 2022. Kromě žádosti bude úspěšný uchazeč podávat průběžnou zprávu o realizaci projektu (do 15. 9. za období 1. 4. až 30. 8.) a zprávu závěrečnou do 15. 1. 2023.

 

Pro zájemce bude uspořádána krátká informační schůzka ve středu 23. 2. od 13:30 hodin (online, MS Teams, česky). V případě zájmu o účast na informační schůzce kontaktujte Mateje Cíbika.

 

 

Dokumenty: 
PřílohaVelikost
Soubor Formulář žádosti31.04 KB
Soubor Application form21.78 KB