Vnitřní granty

Katedra filosofie a religionistiky zavedla způsob podpory vědecké aktivity svých studentů v magisterském a doktorském studijním programu skrze vnitřní granty.

 

K čemu tyto granty jsou?

  • Cílem grantů je podpořit studenty KFR v jejich vědecké činnosti (psaní disertace/diplomové práce, odborných článků).

Kdo může o granty žádat?

  • Studenti doktorského a navazujícího magisterského oboru filosofie a oboru religionistika na KFR FF UPCE (včetně studentů v kombinovaném studiu).

Co musí být obsahem projektu?

  • Realizovaná vědecká činnost může spočívat buďto ve výrazném postupu v psaní závěrečné práce (tj. dokončení kapitol disertace či diplomové práce), nebo v napsání odborného textu nad rámec závěrečné práce (např. recenzovaný článek), případně v kombinaci obou těchto aktivit.
  • Prioritu v roce 2024 budou mít projekty, jejichž cílem je dokončení disertační práce.
  • Prioritu rovněž budou mít projekty, jež se zavážou k ucházení se o externí zdroje (české nebo mezinárodní granty, mobilitní projekty, atd)
  • Podporovány budou projekty jednotlivých studentů, přičemž projekt musí být realizován mezi 1. 4. 2024 a 31. 12. 2024 (může být i kratší).

Kolik peněz dostanu?

  • Odměna jednoho studenta může dosáhnout maximálně 90.000 Kč na rok 2024 (max. 10 tisíc/měsíčně).

Jak se o grant žádá a kdy?

  • Žádost o grant se podává elektronicky do 28. ​2. 2024 na adresu matej.cibik@upce.cz. Žádost je nutné předem konzultovat se školitelem. Komise vybere vítězné projekty a vyrozumí žadatele o výsledku do konce března 2023. Kromě žádosti bude úspěšný uchazeč podávat průběžnou zprávu o realizaci projektu (do 15. 9. za období 1. 4. až 30. 8.) a zprávu závěrečnou do 15. 1. 2025.
Dokumenty: 
PřílohaVelikost
Soubor Žádost ENG21.86 KB
Soubor Žádost CZ31.15 KB