Vnitřní granty

Katedra filosofie a religionistiky zavedla způsob podpory vědecké aktivity svých studentů v magisterském a doktorském studijním programu skrze vnitřní granty.

 

  • K čemu tyto granty jsou? Cílem grantů je podpořit studenty KFR v jejich vědecké činnosti (psaní disertace/diplomové práce, odborných článků) a zahraničních pobytech.
  • Kdo může o granty žádat? Studenti oboru filosofie a oboru religionistika na KFR FF UPa (včetně studentů v kombinovaném studiu), s výjimkou těch, kteří jsou zároveň zaměstnáni univerzitou jako odborní asistenti.
  • Co musí být obsahem projektu? Realizovaná vědecká činnost může spočívat buďto ve výrazném postupu v psaní závěrečné práce (tj. dokončení několika kapitol disertace či diplomové práce), nebo v napsání odborného textu nad rámec závěrečné práce (např. recenzovaný článek), případně v kombinaci obou těchto aktivit. V případě PhD. studentů musí být součástí projektu minimálně 31 denní zahraniční stáž v EU (např. konzultace práce s místním odborníkem, pobyt v knihovně, účast na konferenci apod., povinnost lze splnit i absolvováním několika kratších pobytů, jedna delší stáž je ale preferovaná). O výjimku z povinnosti absolvování zahraniční stáže je možno žádat jen v závažných případech. Podporovány budou projekty jednotlivých studentů, přičemž projekt musí být realizován mezi 1. 4. 2021 a 31. 12. 2021 (může být i kratší).
  • V jaké finanční výši bude odměna? Odměna jednoho studenta může dosáhnout maximálně 90.000 Kč na rok 2021 (max. 10 tisíc/měsíčně). V rámci zahraničních studijních cest v EU u Ph.D. studentů jsou nad rámec odměny řešitele hrazeny v plné výši letenky/jízdenky, ubytování a je poskytován příspěvek na stravné (cca 40-50 Eur denně). V případě Mgr. studentů je příspěvek na cesty stanoven individuálně (pokryje náklady spojené s cestou). V případě, že je plánován zároveň i pobyt mimo EU, není u tohoto druhého pobytu hrazen příspěvek na stravné. Pokud student není schopen realizovat projekt v plném rozsahu (tzn. nemůže přislíbit relevantní výstup projektu, nechce žádat o přidělení stipendia), je možné žádat pouze o podporu zahraničního pobytu.
  • Jak se o grant žádá a kdy? Žádost o grant se podává elektronicky do 7. 3. 2021 na adresu ondrej.krasa@upce.cz. Žádost je nutné předem konzultovat se školitelem. Komise vybere vítězné projekty a vyrozumí žadatele o výsledku do konce března 2021. Kromě žádosti bude úspěšný uchazeč podávat průběžnou zprávu o realizaci projektu (do 15. 9. za období 1. 4. až 30. 8.) a zprávu závěrečnou do 15. 1. 2022.

 

Pro zájemce bude uspořádána krátká informační schůzka ve středu 17. 2. od 13:30 hodin (online, MS Teams, česky). V případě zájmu o účast na informační schůzce kontaktujte doktora Krásu.

 

 

Dokumenty: 
PřílohaVelikost
PDF icon Vnitřní granty148.49 KB
Soubor Žádost o vnitřní grant30.97 KB
PDF icon Internal grants105.4 KB
Soubor Application form21.92 KB