Stipendium za publikace Mgr. a PhD studentů

 

Základní informace:

Katedra filosofie a religionistiky se rozhodla novým způsobem podpořit vědecké aktivity magisterských studentů a doktorandů naší katedry. Pokud to finanční situace dovolí, rádi bychom odměňovali odborné publikace (typicky články), které po dobu studia vyjdou. Doufáme, že vám tato podpora umožní věnovat více sil vědeckému životu.

Jestliže vám během kalendářního roku vyjde odborný text, který dedikujete Univerzitě Pardubice a který zadáte do OBD (osobní bibliografická databáze - podle katedrou vypracovaného manuálu) do 10. ledna následujícího roku, vyplatíme vám finanční odměnu. Při typickém výstupu, tj. odborném článku publikovaném v oborově relevantním recenzovaném časopise, by výše odměny dosahovala 10.000 Kč či 25.000 Kč. Konkrétní výše odměny bude záležet na kvalitě textu: článek na katedře prostudujeme, a pokud text vyhodnotíme jako standardní, bude vám náležet odměna 10 tisíc, pokud jako nadstandardní, odměna 25 tisíc korun (pakliže bychom usoudili, že se jedná o text nekvalitní, odměnu snížíme či vůbec nepřiznáme). V případě jiných odborných výstupů nežli článků budeme výši odměny náležitě upravovat (např. za kvalitní knihu bychom se pokusili vyplatit větší odměnu, za recenzi nižší).

Konkrétní postup:

Jakmile zadáte svoji odbornou publikaci do OBD do 10. ledna následujícího roku, současně na to mailem upozorníte kolegu Františka Válka (frantisek.valek@upce.cz). Do mailu přiložíte v PDF daný text a uvedete k němu základní informace (o jaký text se jedná - článek, kapitola v odborné knize, recenze aj. - rok vydání, časopis či vydavatelství). Na katedře následně text posoudíme z hlediska jeho kvality a necháme vám vyplatit stipendium v relevantní výši. Pokud v daném kalendářním roce ukončujete svá studia, a nebylo by tak možné vám stipendium vyplatit příští rok (výplata stipendia je podmíněna tím, že stále studujete), napište kolegovi Válkovi již v průběhu roku s dostatečným předstihem před ukončením studia (alespoň tři měsíce předem). Při ukončování studia můžete kolegovi napsat i o dosud nevydaných, nicméně již do recenzního řízení odeslaných textech.

Vyplácení této podpory závisí na finančních možnostech katedry a množství publikovaných textů. Proto bohužel nemůžeme tuto podporu bez výhrad slíbit a při zhoršené finanční situaci bychom ji museli redukovat či zrušit. Budeme se ji nicméně snažit takto dlouhodoběji vyplácet.