Seznam stipendií poskytovaných Univerzitou Pardubice

 

Stipendijní řád UPCE

 

Stipendia vyplácená pravidelně

 

  • stipendium prospěchové dle dosažených studijních výsledků 

- nárok vzniká automaticky na základě výsledků studia v uplynulém akademickém roce (nežádá se o něj)

- pro AR 2021/22 je poskytováno ve dvou úrovních 3.000 Kč a 1.000 Kč měsíčně

  • stipendium ubytovací

- pro AR 2021/22 je stanoveno na 550 Kč měsíčně

- nárok vzniká také automaticky (viz Stipendijní řád)

  • stipendium sociální

- od 1. 1. 2022 činí 4.050 Kč měsíčně

- o stipendium je nutno požádat na studijním oddělení spolu se sdělením pro účely přiznání stipendia, které vydává Úřad státní sociální podpory

 

Stipendia vyplácená jednorázově

  • na podporu studia v zahraničí
  • za vynikající výzkumné či tvůrčí výsledky
  • za reprezentaci školy na poli sportovním nebo uměleckém
  • ceny rektora a děkana za nejlepší vysokoškolské kvalifikační práce
  • jako ocenění za služby osobní asistence handicapovanému studentovi univerzity
  • a další