Odměna za podanou žádost o grant

 

Katedra filosofie a religionistiky se rozhodla motivovat studenty v podávání žádostí o externí granty. Za podanou a případně úspěšnou grantovou žádost vyplatíme studentům finanční odměnu.

Odměna není podmíněna úspěšností žádosti, už jen samotné její podání bude odměněno. Avšak v případě, že žádost úspěšná bude, vyplacená odměna bude vyšší. (Přesné částky viz níže.) 

Vyplácení této odměny je závislé na aktuálním rozpočtu KFR a v případě vyčerpání alokovaných prostředků se nebude vyplácet.

 

Kdo může o tuto odměnu žádat?

Studenti doktorského a navazujícího magisterského oboru filosofie a oboru religionistika na KFR FF UPCE (včetně studentů v kombinovaném studiu).

Kolik peněz dostanu?

• Odměna za standardně náročný podaný grant činí 2.000 Kč. V případě, že bude žádost úspěšná, bude vyplaceno ještě dalších 5.000 Kč.

Jak postupovat v případě zájmu o podporu?

• V ideálním případě zájemci zašlou informaci o tom, že plánují o externí grant žádat, hned na začátku roku na adresu diana.kalaskova@upce.cz. Lze tak učinit i v průběhu roku, pokud se zájemce rozhodne později. Po podání grantu je třeba na výše uvedenou adresu potvrdit podání grantu a přiložit kopii grantové žádosti.

 

Seznam vybraných externích grantů

Možnost studia v Bavorsku

DAAD