Bakalářské studium

Bakalářské studium


Požadavky k přijímací zkoušce


Termín podání přihlášek na a.r. 2020/2021: 31. března 2020 (vzhledem k současné situaci byl termín prodloužen do 30. 4. 2020)
Počet přijímaných na ak. r. 2018/2019: cca 20

Od ak. roku 2015/2016 je možno filosofii v bakalářském stupni studovat i dvouoborově, v kombinaci s filologií (zajišťuje katedra anglistiky a amerikanistiky).

Den otevřených dveří: 28. 1. 2020 (od 14:00), 8. 2. 2020 (od 10:00)

Přihlášky ke studiu: informace zde

Další informace pro uchazeče o studium: zde