Závěrečné bakalářské zkoušky

Bakalářské zkoušky

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia jsou komisionální (tříčlenná komise) a sestávají ze dvou částí: 1) písemná práce a 2) ústní zkouška. Písemná práce (viz zvláštní stránka zde) se obhajuje v rámci ústní zkoušky.

Ústní zkouška celkově trvá 60 min a skládá se z:
 

I. Obhajoby bakalářské práce (30 minut)

II. Dvou okruhů otázek  (jednotlivé otázky ke stažení zde)

  • Filosofie a dějiny filosofie (s ohledem na filosofii výchovy). Zahrnuje 14 strukturovaných otázek s odkazem na literaturu.      
  • Filosofická komeniologie a antropologie. Zahrnuje 14 strukturovaných otázek s odkazem na literaturu.                 

 

Studenti si losem zvolí z každého okruhu jednu otázku a pak dostanou půl hodiny na přípravu; během zkoušky pak mají na každou otázku cca 10 minut.