Závěrečné bakalářské zkoušky

Státní závěrečné zkoušky pro bakalářské studium

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia jsou komisionální (tříčlenná komise) a sestávají ze dvou částí: 1) písemná práce a 2) ústní zkouška. Písemná práce (viz zvláštní stránka zde) se obhajuje v rámci ústní zkoušky.

Ústní zkouška celkově trvá 60 min a skládá se z:

I. Obhajoby bakalářské práce (30 minut)
II. Znalosti nastudovaného textu z dějin filosofie (jednotlivé otázky ke stažení v příloze níže) 

Studující si vylosuje jednu otázku, která má dvě části a) a b). Z nich si dle své volby vybere jednu jako hlavní, z níž jsou zkoušeni podrobně. Druhá část je zkoušena jako doplněk méně podrobně. Studující má půl hodiny na přípravu.

Ke každé části každé otázky je základní text, který má mít studující povinně nastudovaný. Doporučená literatura nastudována být nemusí, přesto je u naprosté většiny otázek uvedena a její použití při výkladu textu je ceněno. Studující u státní zkoušky předvede znalost textu a jeho výklad, promyšlené adekvátní parafráze a interpretace.