Úvod do religionistiky

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Úvod do religionistiky I  

 

 

Úvodní kurz určený studentům prvního ročníku religionistiky kombinuje seznámení se zakladatelskými postavami religionistiky s nácvikem akademického psaní a s osvojováním si schopností ústní prezentace.
Cíle kurzu:
1. naučit studenty základům akademického psaní
2. naučit studenty ústně zreferovat obsáhlejší text v určeném časovém limitu a k přednesenému referátu diskutovat;
3. poskytnout studentům základní informace z dějin religionistiky, přehled klíčových témat a představení rozdílných přístupů, jimiž je náboženský materiál uchopován a vykládán.

 

   

 

 

 

Doporučená: Pals, Daniel. Osm teorií náboženství. Praha, 2015. ISBN 978-80-905211-2-4.

   
       
Úvod do religionistiky II    

 

Kurz navazuje na kurz Úvod do religionistiky I a Metody religionistického výzkumu a po technické stránce učí studenty pracovat s odbornými texty v češtině i v angličtině. Studenti v průběhu kurzu posílí schopnost odbornému textu porozumět, vypracují 5 resumé v rozsahu 2 NS a budou rozvíjet kompetence potřebné ke kultivované diskuzi na odborná témata.