Úvod do filozofie

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Úvod do filozofie  

 

Cílem kursu je konfrontovat studenty s počátkem filosofie a přimět je k hlubšímu zpracování některých základních filosofických problémů, které mají nezastupitelný význam pro rozvoj evropské civilizace.

   

 

 

 

Základní: PIEPER, Josef. Co znamená filozofovat?. Kostelní Vydří, 2007. ISBN 978-80-7195-023-3.

Základní: Platón. Ústava. Praha.

Základní: Descartes. Meditace o první filosofii. Praha, 2003.

Základní: Grygar a kol. autorů. Úvod do filosofie. Pardubice, 2011.