Tradice a náboženství jižní a východní Asie

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Tradice a náboženství jižní a východní Asie I.  

 

 

Cílem přednášek je podat základní přehled dějin indických náboženství od nejstarších dob do druhé poloviny prvního tisíciletí. Důraz bude kladen na zachycení historické proměny indického náboženského prostoru, stranou tudíž zůstanou současné náboženské reálie.

 

   

 

 

 

Základní: Zbavitel, Dušan (ed.). Bohové s lotosovýma očima. Hinduistické mýty v indické kultuře tří tisíciletí. 1. vyd., Praha, Vyšehrad 1986..

Základní: Miltner, Vladimír . Mahábhárata, aneb, Velký boj. Praha: Argo, 2011. ISBN 978-80-257-0364-9.

Základní: Valmiki. Rámájana. Praha: Argo, 2000. ISBN 80-7203-264-X.

Základní: Zbavitel, Dušan, . Upanišady. Praha: DharmaGaia, 2004. ISBN 80-86685-34-9.
 

   
           
Tradice a náboženství jižní a východní Asie II.    

 

Cílem přednášek je podat základní přehled dějin indických náboženství od nejstarších dob do druhé poloviny prvního tisíciletí. Důraz bude kladen na zachycení historické proměny indického náboženského prostoru, stranou tudíž zůstanou současné náboženské reálie.

 

     

 

Základní: Bohové s lotosovýma očima. Hinduistické mýty v indické kultuře tří tisíciletí. 1. vyd., Praha, Vyšehrad 1986..

Doporučená: Flood, Gavin D. An introduction to Hinduism. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. ISBN 0-521-43878-0.

Doporučená: Ondračka, Lubomír . Mé zlaté Bengálsko : studie k bengálskému náboženství a kultuře věnované Haně Preinhaelterové k jejím sedmdesátinám. Praha: Univerzita Karlova Filozofická fakulta, 2008. ISBN 978-80-904246-2-3.

 

   
           
Tradice a náboženství jižní a východní Asie III.    

 

Cílem přednášek je uvést studenty do vzniku a vývoje buddhistických a dalších asketických tradic v jižní Asii. Důraz je kladen na témata, která jsou důležitá v dalším vývoji buddhistických škol až dodnes, a která je nutné znát pro pochopení šíření buddhistických tradic dále do východní a jihovýchodní Asie.

 

     

 

Doporučená: BASHAM, A. L. (ed.). A Cultural History of India, 10th Indian ed.. Delhi, Oxford University Press, 1996.

Doporučená: WILLIAMS, P., TRIBE, A. Buddhist Thought: A Complete Introduction to the Indian Tradition, 1st ed.. London: Routledge, 2000.

Doporučená: KORNFIELD, J. Living Dharma: Teaching of Twelwe Buddhist Masters, 2nd ed.. Boston: Shambhala, 1996.

Doporučená: Lopez, S. Donald. Příběh buddhismu. Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením, 1. české vyd.. Brno, Barrister & Principal, 2003.

Doporučená: FA-SIEN. Zápisky o buddhistických zemích, 1. české vyd., (z čínského originálu Fo-kuo ťi přeložil, úvodem, komentářem a poznámkami opatřil J. Kolmaš). Praha : Odeon, 1972.

 

   
           
Tradice a náboženství jižní a východní Asie IV.