Teorie a praxe argumentace

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Teorie a praxe argumentace  

 

Struktura kurzu:

1. Úvod do problematiky, role argumentace v dnešním světe, definice klíčových pojmů, úvodní argumentační cvičení
2. Logická struktura argumentu a jak se jí držet
3. Refutační strategie a jejich príprava; Odhalování slabých míst argumentu.
4. Cvičení argumentace a refutace; Formální akademická debata
5. Manipulace, propaganda a argumentační chyby I (problémy s kauzalitou)
6. Manipulace, propaganda a argumentační chyby II (irelevantní argumentace)
7. Organizace a struktura veřejného projevu
8. Stavba argumentačního projevu
9. Formální akademická debata na připravenou tezi
10. Návrh a obhajoba opatření (strategie "pět P")
11. Styl ve veřejném projevu: gestikulace a práce s hlasem
12. Debata na připravenou tezi
13. Závěrečné připravené argumentační projevy