Současná religiozita

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Současná religiozita I  

 

 

Cílem první části předmětu Náboženství a spiritualita v současném světě je získat globální pohled na současný stav náboženství a seznámit se s náboženskou současností náboženských směrů dlouhodobě přítomných v české a obecně globální religiozitě.

 

   

 

 

 

Základní: Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice. (kapitoly I. a II. do s. 139) (VOJTÍŠEK, Z.)

Základní: FILIPI, P. Křesťanstvo, Centrum pro studium demokracie a kultury. Brno, 1996.

Rozšiřující: HANUŠ, J. Náboženství v době společenských změn. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 1999.

Rozšiřující: TRETERA, J. R. Stát a církve v České republice. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002.

 

   
           
Současná religiozita II    

 

Cílem druhé části předmětu Současná religiozita je získat globální pohled na současný stav náboženství a seznámit se s novými, početně malými, alternativními náboženskými skupinami současnosti, se jejich sociálním a kulturním kontextem a s reakcemi většinových náboženství a sekulární společnosti na ně.

 

     

 

Základní: BURCKHARDT, T. Alchymie. Praha: Malevern, 2004.

Základní: MRÁZEK, M. Děti modrého boha. Praha: Dingir, 2000.

Základní: VOJTÍŠEK, Z. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice. (od kapitoly III., s. 140 do konce). Praha: Portál, 2004.

Základní: FONTANA, D. Kniha meditačních technik. Praha: Portál, 1998.

Základní: GROFOVI, S. a CH. Krize duchovního vývoje. Praha: Chvojkovo nakladatelství, 1999.

Základní: HANUŠ, J. Náboženství v době společenských změn. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 1999.

Základní: LUŽNÝ, D. Nová náboženská hnutí. Brno: Masarykova univerzita, 1997.

Základní: KUHN, T. Struktura vědeckých revolucí. Praha: OIKOYMENH, 1997.

Základní: PALOUŠ, R. Světověk. Praha: Vyšehrad, 1990.

Základní: BOR, D. Ž. Zlatý a železný věk, aneb o vycházení světa z potopy, nebi, ráji a podsvětí. Praha: Trigon, 1992.