Sociologie a psychologie náboženství

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Sociologie náboženství  

 

 

Cílem kurzu je představit sociologii náboženství jako disciplínu na pomezí sociologie a religionistiky a její význam pro oba vědní obory. Sociolog vnímá náboženství jako významný prvek společnosti a kultury, religionista vnímá sociální dimenzi náboženství a sleduje specifickou podobu tradičních náboženství v moderní společnosti.

 

   

 

 

 

Základní: HAVELKA, M. "Max Weber a počátky sociologie náboženství. " In M. Weber: Sociologie náboženství. Praha: Vyšehrad, 1998.

Základní: LUŽNÝ, D. Náboženství a moderní společnost. Brno: Masarykova univerzita, 1999.

Základní: Nešpor, Zdeněk R. Sociologie náboženství. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-251-5.

Doporučená: Keller, Jan. Dějiny klasické sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. ISBN 80-86429-34-2.

Doporučená: Lužný, Dušan. Řád a moc : vybrané texty ze sociologie náboženství. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3043-7.

 

   
           
Psychologie náboženství    

 

Cílem předmětu je poskytnout orientaci v nejvýznamnějších otázkách, týkajících se psychologického rozměru náboženství, seznámit studenty s přístupy různých psychologických škol a zorientovat je v problematice religiózního vývoje, vztahu náboženství a osobnosti, sociálního rozměru náboženského prožívání a náboženské zkušenosti.

 

     

 

Základní: ŘÍČAN, P. Psychologie náboženství. Praha, 2002.

Základní: HOLM, N. G. Úvod do psychologie náboženství. Praha, 1998.

Doporučená: STŘÍŽENEC, M. Súčasná psychológia náboženstva. Bratislava, 2001.