"Sociální teorie 20. století" a "Filosofie a romantismus"

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Sociální teorie 20. století  

 

 

   

 

 

 

 

 

   
           
Filosofie a romantismus     1) Dějinně-filosofický přelom v Evropě v polovině 18. století.
2) Pojetí romantismu jako stálé opozice vůči osvícenství.
     

 

Základní: Černušák. Dějiny evropské hudby. Panton, 1964.

Základní: kolektiv. Dějiny umění. Argo, 1998.

Základní: Schelling. Drobné spisy a fragmenty. Vyšehrad, 2004.

Základní: Patočka. Dvojí prozum a příroda v německém osvícenství. Praha, 1942.

Základní: Krolop, Stromšík. Eseje o německé romantice. Edice současné poezie, 2013.

Základní: Krolop, Stromšík. Eseje o německé romantice. Edice současné poezie, 2013.

Základní: Erben. Kytice.

Základní: Mácha. Máj.

Základní: Jaeschke, Arndt. Německá klasická filosofie II. Oikoymenh, 2016.

Základní: Bonaventura. Noční vigilie. Odeon, 1978.

Základní: Rod. Novověká filosofie I. Oikoymenh, 2001.

Rozšiřující: Chateaubriand. Atala - René. Odeon, 1973.

Rozšiřující: Horyna. Dějiny rané romantiky. Vyšehrad, 2005.

Rozšiřující: kolektiv. Jezerní básníci. Mladá fronta, 1999.

Rozšiřující: Holderlin. Světlo lásky. Čs. spisovatel, 1977.

Rozšiřující: Schelling. Věky světa. Oikoymenh, 2002.

Rozšiřující: Eichendorff. Ze života darmošlapa. SNKLHU, 1959.

Doporučená: Keats. Déšť z plané růže. Mladá fronta, 1994.

Doporučená: Pascal. Myšlenky (výbor). Odeon, 1973.

Doporučená: Schleiermacher. O náboženství. Vyšehrad, 2011.

Doporučená: Rousseau. O původu nerovnosti mezi lidmi (in: Rozpravy). Odeon, 1973.

Doporučená: Brentano. O statečném Kašparovi a krásné Aničce. Odeon, 1988.

Doporučená: von Chamisso. Podivuhodný příběh Petra Schlemihla. SNKLU, 1957.

Doporučená: Hrbata, Procházka. Romantismus a romantismy. Karolinum, 2005.

Doporučená: Lermontov. Stesk rozumu. Lidové nakladatelství, 1976.

Doporučená: Schelling. Systém transcendentálního idealismu. Oikoymenh, 2014.

Doporučená: Goethe. Výbor z poezie. Čs. spisovatel, 1973.

Doporučená: Fichte. Základ všeho vědosloví. Oikoymenh, 2007.