Seminář k bakalářské a diplomové práci

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Diplomový seminář  

 

 

Cílem kursu je pomoci studentům při psaní diplomové práce, seznámit je s běžnými problémy a otázkami, které se při psaní objevují.

   

 

 

 

Základní: STRAKA, J., HYHLÍKOVÁ, V. Diplomová práce. Praha : SPN, 1987.

Základní: BITLJANOVÁ, V., ŠAFFKOVÁ, Z. Diplomová práce, krok za krokem. Liberec: Technická univerzita, 2006.

Základní: UMBERTO, E. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.

 

   
       
Diplomový seminář I    

 

Kurz má trojí linii: metodickou, performační a obsahovou. V metodické je cílem seznámit posluchače s náležitými parametry kvalifikační práce z oboru filosofie, nároky na strukturu, obsah a formální úpravu. Toto probíhá jak na teoretické rovině, tak v rámci diskuse diplomových projektů studentů.
Obsahem druhé linie je nácvik argumentace v mluveném projevu. Studenti si připravují vždy dvě teze podle zadání vyučujícího, které v rámci semináře představí a podrobí se oponentuře ze strany ostatních studentů.
Obsahová linie se týká jednoho vybraného textu ze současného myšlení s meta-filosofickým obsahem, který je společně pročítán a diskutován, s cílem sledovat různé formulace odpovědi na otázku po roli filosofie v současném světě.

 

           
           
Seminář k bakalářské práci    

 

Cílem kursu je seznámit studenty se zásadami zpracovávání vlastního vědeckého textu a pokud možno v nich rovněž pomoci upevnit příslušné habity.

     

 

Doporučená: Eco, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.

Doporučená: Čmejrková, Světla. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1.

Doporučená: Holoušová, Drahomíra. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-7067-841-0.

Doporučená: Filka, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce : praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. Brno: Knihař, 2002. ISBN 80-86292-05-3.