Renesanční filosofie

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Renesanční filosofie  

 

 

Semestrální kurz je uvedením do problematiky italské a zaalpské renesance. Cílem kurzu je seznámit studenty s hlavními představiteli a s nejdůležitějšími myšlenkovými náměty této kulturní epochy. Pozornost je věnována zrodu a genezi idejí, které spoluvytvářely moderní dobu.

 

   

 

 

 

Základní: Kristeller, Paul Oskar. Osm filosofů italské renesance. Praha, 2007. ISBN 978-80-7021-832-7.

Základní: Kristeller, Paul Oskar. Osm filosofů italské renesance. Praha, 2007. ISBN 978-80-7021-832-7.

Základní: Hankins, James. Renesanční filosofie. Praha, 2011. ISBN 978-80-7298-418-3.

Základní: Hankins, James. Renesanční filosofie. Praha, 2011. ISBN 978-80-7298-418-3.

Rozšiřující: Huizinga, Johan. Erasmus. Praha, 2014.

Rozšiřující: Huizinga, Johan. Erasmus. Praha, 2014.

Rozšiřující: Erasmus Rotterdamský. Chvála bláznivosti. Praha, 2008.

Rozšiřující: Erasmus Rotterdamský. Chvála bláznivosti. Praha, 2008.

Rozšiřující: Pomponazzi. O nesmrtelnosti duše. Praha, 2012.

Rozšiřující: Pomponazzi. O nesmrtelnosti duše. Praha, 2012.

Rozšiřující: Pomponazzi. O nesmrtelnosti duše. Praha, 2012.

Rozšiřující: Ficino, Marsilio. O Slunci. Praha, 2017.

Rozšiřující: Ficino, Marsilio. O Slunci. Praha, 2017.

Rozšiřující: Erasmus Rotterdamský. O svobodné vůli. Praha, 2006.

Rozšiřující: Erasmus Rotterdamský. O svobodné vůli. Praha, 2006.

Doporučená: Nejeschleba, Tomáš. Kapitoly z renesanční filosofie. Brno, 2014. ISBN 978-80-7325-350-9.

Doporučená: Nejeschleba, Tomáš. Kapitoly z renesanční filosofie. Brno, 2014. ISBN 978-80-7325-350-9.

Doporučená: Svatoš, Michal. Živá tvář Erasma Rotterdamského. Praha, 1985.

Doporučená: Svatoš, Michal. Živá tvář Erasma Rotterdamského. Praha, 1985.