Projekt diplomové práce

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Projekt diplomové práce  

 

 

Cílem předmětu je úspěšné napsání a odevzdání diplomové práce. Předmět poskytne znalosti, dovednosti a kompetence potřebné k úspěšnému ukončení diplomové práce a podobných písemných prací, ve kterých v praxi uplatní svou kvalifikaci.

 

   

 

 

 

Doporučená: ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.

Doporučená: Literatura týkající se zpracovávaného tématu.

 

   
       
Diplomový seminář    

 

Seminář poskytuje studentům podporu při psaní diplomové práce.
Studenti nejprve prezentují záměr své diplomové práce a její osnovu, později její rozpracovanou verzi. Kromě pedagogické zpětné vazby seminář poskytuje prostor pro diskuzi nad odbornými tématy, pro zdokonalování se v obhajobě vlastní odborné pozice a teoretické perspektivy, stejně jako pro zaujímání kultivovaného kritického postoje k práci kolegů.

 

           
           
Projekt bakalářské práce    

 

Cílem je systematicky a dialogicky vést studenta během jeho přípravy a tvorby bakalářské práce.