Proč studovat u nás?

Studenti religionistiky se u nás nejprve seznamují s náboženskými systémy minulosti i se
současným náboženským životem. Zabývají se rovněž novými náboženskými hnutími a
západní spiritualitou. Za pomoci různých teoretických přístupů hledáme společně s našimi
studenty odpovědi na otázky, jako jsou:

 • jak na nás fungují mýty dávné i současné?
 • mají fake news mytické rysy?
 • odkud se bere velká moc rituálů?
 • jak tuto moc současná společnost využívá a proč jsou dnes tak populární iniciační
 • rituály?
 • jak poznáme nábožensky motivovanou výpověď?
 • může být násilí integrální součástí náboženských systémů?

 

Nemalý důraz klademe rovněž na osvojení dovedností, které studentům zajistí širší možnosti výběru, kde a co dále studovat, nebo kde a jak pracovat.

 • dobré znalosti angličtiny;
 • základů odborného překladu;
 • obeznámenosti s různými typy informačních zdrojů a vyhodnocování jejich
 • relevance;
 • práce s granty a grantovými žádostmi;
 • dobré argumentační schopnosti a schopnost vystupování ve veřejném
 • prostoru.

 

Nízký počet studentů religionistického studijního programu umožňuje věnovat od počátku
individuální pozornost rozvíjení jejich odborných zájmů.