Noetika

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Noetika I  

 

 

This course on David Humes A Treatise of Human Nature consists of two parts. A Lecture (45 min.) concentrates both on a short introduction to Humes philosophical or epistemological work and on particular theory of perceptions and principles of our mind. The aim of seminar (45 min.) is reading and interpretation of Treatise (Book 1: Part 1.).

 

   

 

 

 

Základní: Hume, D. A Treatise of Human Nature. Oxford University Press, 2007.

Základní: Wright, J. P. Hume?s A Treatise of Human Nature, An Introduction. Cambridge University Press, 2009.

Základní: Humes Epistemology in the Treatise ? A Veristic Interpretation (Schmitt, F. F.)

Základní: Impressions of Hume (Frasca-Spada, M., Kail, P. J. L. (eds.))

Základní: Hume, D. Pojednání o lidské přirozenosti, Kniha 1. rozum. Praha: Togga, 2015.

Základní: The Blackwell Guide to Humes Treatise (Traiger, S. (ed.))

Základní: The Cambridge Companion to Hume?s Treatise (Ainslie, D. C. , Butler, A. (eds.).)

Doporučená: Hume, D. An Enquiry concerning Human Understanding. Oxford University Press, 2007.

Doporučená: Novotný, Z. David Hume a jeho teorie vědění. Olomouc, 1999.

Doporučená: Mall, R. A. Experience and Reason ? The Phenomenology of Husserl and its Relation to Humes Philosophy. Springer1973, 1973.

Doporučená: Berkeley, G. Principles of Human Knowledge and Three Dialogues. Oxford, 2009.

Doporučená: The Cambridge Companion to Hume (Norton, D. F., Taylor, J. (eds.))

Doporučená: Hume, D. Zkoumání o lidském rozumu. Praha: Svoboda, 1996.

 

   
       
Noetika II    

 

Cílem kurzu je pochopit v antice vypracované ale stále aktuální teorie, které zpochybňují možnost "objektivního" poznání, prodiskutovat jejich problémy a představit dvě teorie, které s vědomím problémů, na které skepticismus a relativismus upozorňují, teorii "objektivního" poznání předkládají (Platón, stoicismus).

 

     

 

Základní: Platón. Faidón. Praha: Oikoymenh, 2005. ISBN 80-7298-158-7.

Základní: A. A. Long - D. N. Sedley. The Hellenistic Philosophers: Vol. 1. Cambridge, 1987. ISBN 978-0521275569.

Základní: Platón. Theaitétos. Praha: Oikoymenh, 2007. ISBN 978-80-7298-294-3.

Základní: Sextus Empiricus. Základy pyrrhonskej skepsy. Bratislava, 1984.

Doporučená: Kenneth Dorter. Plato?s Phaedo: An Interpretation. Toronto, 1982. ISBN 978-0802055507.

Doporučená: Julia Annas - Jonathan Barnes. The Modes of Scepticism: Ancient Texts and Modern Interpretations. Cambridge, 1985. ISBN 978-0521276443.

Doporučená: Myles Burnyeat. The Thaetetus of Plato. Indianapolis, 1990. ISBN 978-0915144815.

 

   
           
Noetika a filosofie vědy I    

 

Metodologie či filosofie vědy se pokouší z různých hledisek interpretovat:
Problematický vztah mezi vědou a přirozeným postojem
Co je základem vědeckosti vědy
Z jakých východisek věda vzešla
Jak se věda vyvíjela a proměňovala
Jak probíhá vědecký provoz či výzkum
Co lze nebo naopak nelze od vědy očekávat.

     

 

Základní: E. Husserl. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha.

Doporučená: F. Grygar. Kritika galileovské vědy v Husserlově Krizi. Červený Kostelec.

Doporučená: J. Derrida. Tradice vědy a skrývání smyslu. Praha.

Doporučená: P. Vopěnka. Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci. Praha.

Doporučená: M. Petříček. Úvod do (současné) filosofie 11 improvizovaný přednášek. 4. přednáška.. Praha.