Magisterské studium

Navazující magisterské studium


Požadavky k přijímací zkoušce


Termín podání přihlášek na a.r. 2020/2021: 30. dubna 2020
Počet přijímaných na ak. r. 2018/2019: cca 15

 

Den otevřených dveří: 28. 1. 2020 (od 14:00), 8. 2. 2020 (od 10:00)

Přihlášky ke studiu: informace zde

Další informace pro uchazeče o studium: zde