Magisterské studium

Navazující magisterské studium


Požadavky k přijímací zkoušce


Termín podání přihlášek na a.r. 2021/2022: 30. dubna 2021
Počet přijímaných na ak. r. 2018/2019: cca 15

 

 

Přihlášky ke studiu: informace zde

Další informace pro uchazeče o studium: zde