Latina

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
  Latina pro filosofy I  

 

Postupné osvojení základní latinské gramatiky a nutného obecného lexika, uvedení do základní latinské filosofické terminologie.

Četba vět z vybraných latinských autentických filosofických textů s gramatickým a lexikálním výkladem a seznamováním s latinskou filosofickou terminologií.

   

 

 

Základní: Markéta Klosová. Addenda Vestibuli: praktická učebnice latiny Vestibulum: základní gramatické tabulky, opakovací cvičení s klíčem.

Základní: ZACHOVÁ, J. Latina pro historiky a archiváře, 3. vyd.. Praha, 1994.

Základní: BEJLOVEC, J. Latina pro vysoké školy. Praha: SPN, 1993.

Základní: Quitt, Zdeněk; Kucharský, Pavel. Latinská mluvnice.

Základní: Jan Kábrt a kol. Latinsko-český slovník. Praha, 1996. ISBN 80-04-26657-6.

Základní: Pražák, Josef Miroslav; Sedláček, Josef; Novotný, František. Latinsko-český slovník.

Základní: Floss, Karel; Nejeschleba, Tomáš. Úvod do latinské filozofické terminologie a četby.

Základní: Markéta Klosová. Vestibulum: praktická učebnice latiny pro studující historických oborů. Vyd. 2.

Základní: NOVOTNÝ, F. a kol. Základní latinská mluvnice, 2. vyd.. Praha, 1992.

 

   
   
  Latina pro filosofy II
   
  Latina pro filosofy III
   
  Latina pro filosofy IV
             
  Četba latinských filosofických textů I     Četba autentických latinských filosofických textů s gramatickým a lexikálním výkladem a terminologickým rozborem.    

 

 

Základní: Markéta Klosová. Addenda Vestibuli: praktická učebnice latiny Vestibulum: základní gramatické tabulky, opakovací cvičení s klíčem.

Základní: Pražák, Josef Miroslav; Sedláček, Josef; Novotný, František. Latinsko-český slovník.

Základní: Floss, Karel; Nejeschleba, Tomáš. Úvod do latinské filozofické terminologie a četby.

Základní: Markéta Klosová. Vestibulum: praktická učebnice latiny pro studující historických oborů. Vyd. 2..

Základní: Novotný, František. Základní latinská mluvnice.

Doporučená: Panczová, Helena. Ars grammatica. Učebnica latinčiny.

Doporučená: / Quitt, Zdeněk - Kucharský, Pavel. Česko-latinský slovník starověké a současné latiny.

Doporučená: Bejlovec, Josef a kol. Latina pro vysoké školy.

Doporučená: Quitt, Zdeněk; Kucharský, Pavel. Latinská mluvnice.

Doporučená: Kábrt, Jan a kol. Latinsko-český slovník.

Doporučená: Bilíková, Eva. Přehled latinské mluvnice.

 

   
         
  Četba latinských filosofických textů II      
           
  Interpretace latinských filosofických textů I     Četba autentických latinských filozofických textů s terminologickým rozborem, překladem a intepretací.      
         
  Interpretace latinských filosofických textů II      
             
  Četba a interpretace latinských filosofických textů I     Autentický jednodušší latinský filosofický text vybraný ve volné návaznosti na příslušné předměty (např. středověká filosofie, renesanční filosofie, filosofická komeniologie atd.). Texty, případně opatřené potřebným pomocným aparátem, budou poskytovány zpravidla elektronicky.    

 

 

Doporučená: Markéta Klosová. Addenda Vestibuli : praktická učebnice latiny Vestibulum : základní gramatické tabulky, opakovací cvičení s klíčem.

Doporučená: Panhuis, Dirk. Gramatika latiny.

Doporučená: Jan Kábrt a kol. Latinsko-český slovník.

Doporučená: Pražák, Josef M. Latinsko-český slovník..

Doporučená: Floss, Karel ; Nejeschleba, Tomáš. Úvod do latinské filozofické terminologie a četby.

Doporučená: Markéta Klosová. Vestibulum : praktická učebnice latiny pro studující historických oborů. Vyd. 2.

 

   
         
  Četba a interpretace latinských filosofických textů II      
         
  Četba a interpretace latinských filosofických textů III